ಖರೀದಿ     
Compras

-

a padaria +

ಬೇಕರಿ

-

o código de barras +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

a livraria +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

o café / a cafeteria +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

a drogaria +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

a lavanderia (a seco) +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

a floricultura +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

o presente +

ಉಡುಗೊರೆ

-

o mercado +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

o mercado municipal +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

a banca de jornais +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

a farmácia +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

os correios +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

a cerâmica +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

a venda +

ಮಾರಾಟ

-

a loja +

ಅಂಗಡಿ

-

a compra +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

o saco de compras +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

a cesta de compras +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

o carrinho de compras +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

o tour de compras +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
a padaria
ಬೇಕರಿ

-
o código de barras
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
a livraria
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
o café / a cafeteria
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
a drogaria
ಔಷಧಾಗಾರ

-
a lavanderia (a seco)
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
a floricultura
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
o presente
ಉಡುಗೊರೆ

-
o mercado
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
o mercado municipal
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
a banca de jornais
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
a farmácia
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
os correios
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
a cerâmica
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
a venda
ಮಾರಾಟ

-
a loja
ಅಂಗಡಿ

-
a compra
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
o saco de compras
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
a cesta de compras
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
o carrinho de compras
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
o tour de compras
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ