ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Tehnologie

-

pompa de aer +

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

vedere aeriană +

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

rulment +

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

acumulator +

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

lanț de bicicletă +

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

cablu +

ಹೊರಜಿ

-

cablu tambur +

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

camera +

ಕ್ಯಾಮರ

-

casetă +

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

încărcător +

ಚಾರ್ಜರ್

-

cabina de pilotaj +

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

roata zimțată +

ಚಾಲಕದಂತ

-

combinaţie de blocare +

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

calculator +

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

macara +

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

desktop +

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

instalatii de foraj +

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

unitatea +

ಡ್ರೈವ್

-

DVD +

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

motor electric +

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

energie +

ಶಕ್ತಿ

-

excavator +

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

fax +

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

cameră pe film +

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

dischetă +

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

ochelari de protecţie +

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

hard disk +

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

joystick +

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

tastă +

ಕೀಲಿ

-

aterizare +

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

laptop +

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

mașină de tuns iarbă +

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

obiectiv +

ಲೆನ್ಸು

-

maşina +

ಯಂತ್ರ

-

elice marină +

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

mină +

ಗಣಿ

-

priză multiplă +

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

imprimantă +

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

program +

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

elice +

ಚಾಲಕದಂಡ

-

pompă +

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

înregistrare jucător +

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

telecomandă +

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

robot +

ರೊಬೊಟ್

-

antena satelit +

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

maşină de cusut +

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

diapozitiv de film +

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

tehnologie solară +

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

navetă spaţială +

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

compresor +

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

suspendare +

ಜೋಲು

-

comutator +

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

ruletă +

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

tehnologie +

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

telefon +

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

teleobiectiv +

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

telescop +

ದೂರದರ್ಶಕ

-

unitate flash USB +

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

supapă +

ಕವಾಟ

-

cameră video +

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

tensiune +

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

raoată pentru apă +

ನೀರು ರಾಟೆ

-

centrală eolienă +

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

moară de vânt +

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
pompa de aer
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
vedere aeriană
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
rulment
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
acumulator
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
lanț de bicicletă
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
cablu
ಹೊರಜಿ

-
cablu tambur
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
camera
ಕ್ಯಾಮರ

-
casetă
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
încărcător
ಚಾರ್ಜರ್

-
cabina de pilotaj
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
roata zimțată
ಚಾಲಕದಂತ

-
combinaţie de blocare
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
calculator
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
macara
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
desktop
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
instalatii de foraj
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
unitatea
ಡ್ರೈವ್

-
DVD
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
motor electric
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
energie
ಶಕ್ತಿ

-
excavator
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
fax
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
cameră pe film
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
dischetă
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
ochelari de protecţie
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
hard disk
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
joystick
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
tastă
ಕೀಲಿ

-
aterizare
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
laptop
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
mașină de tuns iarbă
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
obiectiv
ಲೆನ್ಸು

-
maşina
ಯಂತ್ರ

-
elice marină
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
mină
ಗಣಿ

-
priză multiplă
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
imprimantă
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
program
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
elice
ಚಾಲಕದಂಡ

-
pompă
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
înregistrare jucător
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
telecomandă
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
robot
ರೊಬೊಟ್

-
antena satelit
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
maşină de cusut
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
diapozitiv de film
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
tehnologie solară
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
navetă spaţială
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
compresor
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
suspendare
ಜೋಲು

-
comutator
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
ruletă
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
tehnologie
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
telefon
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
teleobiectiv
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
telescop
ದೂರದರ್ಶಕ

-
unitate flash USB
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
supapă
ಕವಾಟ

-
cameră video
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
tensiune
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
raoată pentru apă
ನೀರು ರಾಟೆ

-
centrală eolienă
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
moară de vânt
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ