ಹಣಕಾಸು     
Finanţe

-

ATM

ಎ ಟಿ ಎಮ್

-

cont

ಖಾತೆ

-

bancă

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

chitanță

ನೋಟು

-

verificare

ಚೆಕ್ಕು

-

verificare

ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-

moneda

ನಾಣ್ಯ

-

valută

ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-

diamant

ವಜ್ರ

-

dolarul

ಡಾಲರ್

-

donaţie

ವಂತಿಗೆ

-

euro

ಯುರೋ

-

rata de schimb

ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-

aur

ಚಿನ್ನ

-

lux

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-

preţul de piaţă

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-

membru

ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

bani

ಹಣ

-

procent

ಶೇಕಡ

-

pușculiță

ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-

etichetă cu preț

ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-

poșetă

ಹಣದ ಚೀಲ

-

bon

ರಸೀದಿ

-

bursa de valori

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

comerţul

ವ್ಯಾಪಾರ

-

comoara

ನಿಕ್ಷೇಪ

-

portofel

ಹಣದ ಚೀಲ

-

avere

ಸಂಪತ್ತು

-
ATM
ಎ ಟಿ ಎಮ್

-
cont
ಖಾತೆ

-
bancă
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
chitanță
ನೋಟು

-
verificare
ಚೆಕ್ಕು

-
verificare
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-
moneda
ನಾಣ್ಯ

-
valută
ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-
diamant
ವಜ್ರ

-
dolarul
ಡಾಲರ್

-
donaţie
ವಂತಿಗೆ

-
euro
ಯುರೋ

-
rata de schimb
ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-
aur
ಚಿನ್ನ

-
lux
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-
preţul de piaţă
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-
membru
ಸದಸ್ಯತ್ವ

-
bani
ಹಣ

-
procent
ಶೇಕಡ

-
pușculiță
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-
etichetă cu preț
ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-
poșetă
ಹಣದ ಚೀಲ

-
bon
ರಸೀದಿ

-
bursa de valori
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
comerţul
ವ್ಯಾಪಾರ

-
comoara
ನಿಕ್ಷೇಪ

-
portofel
ಹಣದ ಚೀಲ

-
avere
ಸಂಪತ್ತು