ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religie

-

paște

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

ou de Paște

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

înger

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

clopoțel

ಗಂಟೆ

-

Biblia

ಬೈಬಲ್

-

episcopul

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

binecuvântare

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budism

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

creștinism

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

cadou de Crăciun

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

brad de Crăciun

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

biserica

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

sicriu

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

crearea

ಸೃಷ್ಟಿ

-

crucifixul

ಶಿಲುಬೆ

-

diavolul

ದೆವ್ವ

-

dumnezeu

ದೇವರು

-

hinduism

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

iudaismul

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditaţia

ಧ್ಯಾನ

-

mumie

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

musulman

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

papa

ಪೋಪ್

-

rugăciunea

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

preotul

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

slujba

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sinagogă

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

templu

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

mormânt

ಸಮಾಧಿ

-
paște
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
ou de Paște
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
înger
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
clopoțel
ಗಂಟೆ

-
Biblia
ಬೈಬಲ್

-
episcopul
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
binecuvântare
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budism
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
creștinism
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
cadou de Crăciun
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
brad de Crăciun
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
biserica
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
sicriu
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
crearea
ಸೃಷ್ಟಿ

-
crucifixul
ಶಿಲುಬೆ

-
diavolul
ದೆವ್ವ

-
dumnezeu
ದೇವರು

-
hinduism
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
iudaismul
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditaţia
ಧ್ಯಾನ

-
mumie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
musulman
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
papa
ಪೋಪ್

-
rugăciunea
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
preotul
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religie
ಮತ

-
slujba
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sinagogă
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
templu
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
mormânt
ಸಮಾಧಿ