ಸಸ್ಯಗಳು     
Plante

-

bambus +

ಬೊಂಬು

-

floare +

ಹೂವು

-

buchet de flori +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

ramură +

ರೆಂಬೆ

-

faşă +

ಮೊಗ್ಗು

-

cactus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

trifoi +

ಕ್ಲೋವರ್

-

con +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

albăstrea +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

șofran +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

narcisa +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

margaretă +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

păpădie +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

floare +

ಹೂವು

-

frunziş +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

cereale +

ಕಾಳು

-

iarba +

ಹುಲ್ಲು

-

creştere +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

zambilă +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

gazon +

ಹಸಲೆ

-

crin +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

seminţe de in +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

ciupercă +

ಅಣಬೆ

-

măslin +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

palmier +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

trei fraţi pătaţi +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

piersic +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

plante +

ಗಿಡ

-

mac +

ಗಸಗಸೆ

-

rădăcina +

ಬೇರು

-

trandafir +

ಗುಲಾಬಿ

-

seminţe +

ಬೀಜ

-

ghiocel +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

floarea-soarelui +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

ghimpe +

ಮುಳ್ಳು

-

trunchi +

ಕಾಂಡ

-

laleaua +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

nufărul +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

grâu +

ಗೋಧಿ

-
bambus
ಬೊಂಬು

-
floare
ಹೂವು

-
buchet de flori
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
ramură
ರೆಂಬೆ

-
faşă
ಮೊಗ್ಗು

-
cactus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
trifoi
ಕ್ಲೋವರ್

-
con
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
albăstrea
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
șofran
ಕ್ರೋಕಸ್

-
narcisa
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
margaretă
ಡೇಯ್ಸಿ

-
păpădie
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
floare
ಹೂವು

-
frunziş
ಎಲೆಗುಂಪು

-
cereale
ಕಾಳು

-
iarba
ಹುಲ್ಲು

-
creştere
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
zambilă
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
gazon
ಹಸಲೆ

-
crin
ಲಿಲ್ಲಿ

-
seminţe de in
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
ciupercă
ಅಣಬೆ

-
măslin
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
palmier
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
trei fraţi pătaţi
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
piersic
ಪೀಚ್ ಮರ

-
plante
ಗಿಡ

-
mac
ಗಸಗಸೆ

-
rădăcina
ಬೇರು

-
trandafir
ಗುಲಾಬಿ

-
seminţe
ಬೀಜ

-
ghiocel
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
floarea-soarelui
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
ghimpe
ಮುಳ್ಳು

-
trunchi
ಕಾಂಡ

-
laleaua
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
nufărul
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
grâu
ಗೋಧಿ