ಕಲೆ     
Arte

-

aplauze +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

artă +

ಕಲೆ

-

arc +

ಬಾಗು

-

pensula +

ಕುಂಚ

-

carte de colorat +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

dansator +

ನರ್ತಕಿ

-

desen +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

galeria +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

geam +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

artizanat +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mozaic +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

mural +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

muzeu +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

performanţă +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

imaginea +

ಚಿತ್ರ

-

poezie +

ಕವನ

-

sculptură +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

cântec +

ಹಾಡು

-

statuie +

ವಿಗ್ರಹ

-

acuarelă +

ಜಲವರ್ಣ

-
aplauze
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
artă
ಕಲೆ

-
arc
ಬಾಗು

-
pensula
ಕುಂಚ

-
carte de colorat
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
dansator
ನರ್ತಕಿ

-
desen
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
galeria
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
geam
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
artizanat
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mozaic
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
mural
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
muzeu
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
performanţă
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
imaginea
ಚಿತ್ರ

-
poezie
ಕವನ

-
sculptură
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
cântec
ಹಾಡು

-
statuie
ವಿಗ್ರಹ

-
acuarelă
ಜಲವರ್ಣ