ಸಂಗೀತ     
Muzică

-

acordeon +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

trupă +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

clarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

concert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

tobă +

ಮದ್ದಲೆ

-

tobe +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flaut +

ಕೊಳಲು

-

pian clasic +

ಪಿಯಾನೊ

-

chitară +

ಗಿಟಾರ್

-

hol +

ಸಭಾಂಗಣ

-

tastatură +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

muzicuță +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

muzică +

ಸಂಗೀತ

-

stand de muzică +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

notă +

ಸ್ವರ

-

orgă +

ಆರ್ಗನ್

-

pian +

ಪಿಯಾನೊ

-

saxofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

cântăreț +

ಹಾಡುಗಾರ

-

coardă +

ತಂತಿ

-

trompetă +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trompetist +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

vioară +

ಪಿಟೀಲು

-

cutie pentru vioară +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xilofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
acordeon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
trupă
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
banjo
ಬಾಂಜೊ

-
clarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
concert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
tobă
ಮದ್ದಲೆ

-
tobe
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flaut
ಕೊಳಲು

-
pian clasic
ಪಿಯಾನೊ

-
chitară
ಗಿಟಾರ್

-
hol
ಸಭಾಂಗಣ

-
tastatură
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
muzicuță
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
muzică
ಸಂಗೀತ

-
stand de muzică
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
notă
ಸ್ವರ

-
orgă
ಆರ್ಗನ್

-
pian
ಪಿಯಾನೊ

-
saxofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
cântăreț
ಹಾಡುಗಾರ

-
coardă
ತಂತಿ

-
trompetă
ತುತ್ತೂರಿ

-
trompetist
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
vioară
ಪಿಟೀಲು

-
cutie pentru vioară
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xilofon
ಸೈಲೋಫೋನ್