ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arhitectură

-

arhitectura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arena +

ಅಖಾಡ

-

hambar +

ಕಣಜ

-

baroc +

ಬಾರೋಕ್

-

bloc +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

caramida casa +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

pod +

ಸೇತುವೆ

-

clădire +

ಕಟ್ಟಡ

-

castel +

ಕೋಟೆ

-

catedrala +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

coloana +

ಕಂಬ

-

construirea site-ului +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

dom +

ಗುಮ್ಮಟ

-

faţadă +

ಮುಖಭಾಗ

-

stadionul de fotbal +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

fort +

ದುರ್ಗ

-

fronton +

ಚಂದಾಯ

-

poartă +

ದ್ವಾರ

-

casa pe jumătate din lemn +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

far +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

moschee +

ಮಸೀದಿ

-

obelisc +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

cladire de birouri +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

acoperiş +

ತಾರಸಿ

-

ruina +

ಅವಶೇಷ

-

schela +

ಸಾರುವೆ

-

zgârie-nori +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

pod suspendat +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

țiglă +

ಹೆಂಚು

-
arhitectura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arena
ಅಖಾಡ

-
hambar
ಕಣಜ

-
baroc
ಬಾರೋಕ್

-
bloc
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
caramida casa
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
pod
ಸೇತುವೆ

-
clădire
ಕಟ್ಟಡ

-
castel
ಕೋಟೆ

-
catedrala
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
coloana
ಕಂಬ

-
construirea site-ului
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
dom
ಗುಮ್ಮಟ

-
faţadă
ಮುಖಭಾಗ

-
stadionul de fotbal
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
fort
ದುರ್ಗ

-
fronton
ಚಂದಾಯ

-
poartă
ದ್ವಾರ

-
casa pe jumătate din lemn
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
far
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
moschee
ಮಸೀದಿ

-
obelisc
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
cladire de birouri
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
acoperiş
ತಾರಸಿ

-
ruina
ಅವಶೇಷ

-
schela
ಸಾರುವೆ

-
zgârie-nori
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
pod suspendat
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
țiglă
ಹೆಂಚು