ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Animale mici

-

furnică +

ಇರುವೆ

-

gândac +

ಜೀರುಂಡೆ

-

pasăre +

ಪಕ್ಷಿ

-

colivie +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

cuib +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

bondar +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

fluture +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

omidă +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

centiped +

ಜರಿ

-

crab +

ಏಡಿ

-

muscă +

ನೊಣ

-

broască +

ಕಪ್ಪೆ

-

peştişor auriu +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

greier +

ಮಿಡಿತೆ

-

porcușor de guineea +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

arici +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

colibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguana +

ಉಡ

-

insectă +

ಕೀಟ

-

meduză +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

pisoi +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

gărgăriță +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

șopârlă +

ಹಲ್ಲಿ

-

păduche +

ಹೇನು

-

marmotă +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

țânțar +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

șoarece +

ಇಲಿ

-

stridie +

ಸಿಂಪಿ

-

scorpion +

ಚೇಳು

-

căluț de mare +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

scoică +

ಚಿಪ್ಪು

-

crevete +

ಸೀಗಡಿ

-

păianjen +

ಜೇಡ

-

pânză de păianjen +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

stea de mare +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

viespe +

ಕಣಜ

-
furnică
ಇರುವೆ

-
gândac
ಜೀರುಂಡೆ

-
pasăre
ಪಕ್ಷಿ

-
colivie
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
cuib
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
bondar
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
fluture
ಚಿಟ್ಟೆ

-
omidă
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
centiped
ಜರಿ

-
crab
ಏಡಿ

-
muscă
ನೊಣ

-
broască
ಕಪ್ಪೆ

-
peştişor auriu
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
greier
ಮಿಡಿತೆ

-
porcușor de guineea
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
arici
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
colibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguana
ಉಡ

-
insectă
ಕೀಟ

-
meduză
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
pisoi
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
gărgăriță
ಲೇಡಿಬಗ್

-
șopârlă
ಹಲ್ಲಿ

-
păduche
ಹೇನು

-
marmotă
ಮಾರ್ಮಟ್

-
țânțar
ಸೊಳ್ಳೆ

-
șoarece
ಇಲಿ

-
stridie
ಸಿಂಪಿ

-
scorpion
ಚೇಳು

-
căluț de mare
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
scoică
ಚಿಪ್ಪು

-
crevete
ಸೀಗಡಿ

-
păianjen
ಜೇಡ

-
pânză de păianjen
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
stea de mare
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
viespe
ಕಣಜ