ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktné pojmy

-

administratíva +

ಆಡಳಿತ

-

reklama +

ಜಾಹೀರಾತು

-

šípka +

ಬಾಣ

-

zákaz +

ನಿಷೇಧ

-

kariéra +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

centrum +

ಕೇಂದ್ರ

-

voľba +

ಆಯ್ಕೆ

-

spolupráca +

ಸಹಯೋಗ

-

farba +

ಬಣ್ಣ

-

kontakt +

ಸಂಪರ್ಕ

-

nebezpečenstvo +

ಅಪಾಯ

-

vyznanie lásky +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

chátranie +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definícia +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

rozdiel +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

prekážka +

ಕಷ್ಟ

-

smer +

ದಿಕ್ಕು

-

objav +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

neporiadok +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

diaľka +

ದೂರ

-

vzdialenosť +

ಅಂತರ

-

rozmanitosť +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

snaha +

ಪ್ರಯಾಸ

-

prieskum +

ಶೋಧನೆ

-

pád +

ಬೀಳು

-

sila +

ಶಕ್ತಿ

-

vôňa +

ಸುವಾಸನೆ

-

sloboda +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

strašidlo +

ಭೂತ

-

polovica +

ಅರ್ಧ

-

výška +

ಎತ್ತರ

-

pomoc +

ಸಹಾಯ

-

úkryt +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

vlasť +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

čistota +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

myšlienka +

ಆಲೋಚನೆ

-

ilúzia +

ಭ್ರಮೆ

-

predstavivosť +

ಕಲ್ಪನೆ

-

inteligencia +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

pozvánka +

ಆಹ್ವಾನ

-

spravodlivosť +

ನ್ಯಾಯ

-

svetlo +

ಬೆಳಕು

-

pohľad +

ನೋಟ

-

strata +

ನಷ್ಟ

-

zväčšenie +

ವರ್ಧನೆ

-

chyba +

ತಪ್ಪು

-

vražda +

ಕೊಲೆ

-

národ +

ದೇಶ

-

novinka +

ಹೊಸತನ

-

možnosť +

ಆಯ್ಕೆ

-

trpezlivosť +

ಸಹನೆ

-

plánovanie +

ಯೋಜನೆ

-

problém +

ತೊಡಕು

-

ochrana +

ರಕ್ಷಣೆ

-

odraz +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republika +

ಗಣತಂತ್ರ

-

riziko +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

bezpečnosť +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

tajomstvo +

ಗುಟ್ಟು

-

pohlavie +

ಲಿಂಗ

-

tieň +

ನೆರಳು

-

veľkosť +

ಗಾತ್ರ

-

solidarita +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

úspech +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

podpora +

ಆಧಾರ

-

tradícia +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

hmotnosť +

ತೂಕ

-
administratíva
ಆಡಳಿತ

-
reklama
ಜಾಹೀರಾತು

-
šípka
ಬಾಣ

-
zákaz
ನಿಷೇಧ

-
kariéra
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
centrum
ಕೇಂದ್ರ

-
voľba
ಆಯ್ಕೆ

-
spolupráca
ಸಹಯೋಗ

-
farba
ಬಣ್ಣ

-
kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
nebezpečenstvo
ಅಪಾಯ

-
vyznanie lásky
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
chátranie
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definícia
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
rozdiel
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
prekážka
ಕಷ್ಟ

-
smer
ದಿಕ್ಕು

-
objav
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
neporiadok
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
diaľka
ದೂರ

-
vzdialenosť
ಅಂತರ

-
rozmanitosť
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
snaha
ಪ್ರಯಾಸ

-
prieskum
ಶೋಧನೆ

-
pád
ಬೀಳು

-
sila
ಶಕ್ತಿ

-
vôňa
ಸುವಾಸನೆ

-
sloboda
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
strašidlo
ಭೂತ

-
polovica
ಅರ್ಧ

-
výška
ಎತ್ತರ

-
pomoc
ಸಹಾಯ

-
úkryt
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
vlasť
ತಾಯ್ನಾಡು

-
čistota
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
myšlienka
ಆಲೋಚನೆ

-
ilúzia
ಭ್ರಮೆ

-
predstavivosť
ಕಲ್ಪನೆ

-
inteligencia
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
pozvánka
ಆಹ್ವಾನ

-
spravodlivosť
ನ್ಯಾಯ

-
svetlo
ಬೆಳಕು

-
pohľad
ನೋಟ

-
strata
ನಷ್ಟ

-
zväčšenie
ವರ್ಧನೆ

-
chyba
ತಪ್ಪು

-
vražda
ಕೊಲೆ

-
národ
ದೇಶ

-
novinka
ಹೊಸತನ

-
možnosť
ಆಯ್ಕೆ

-
trpezlivosť
ಸಹನೆ

-
plánovanie
ಯೋಜನೆ

-
problém
ತೊಡಕು

-
ochrana
ರಕ್ಷಣೆ

-
odraz
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republika
ಗಣತಂತ್ರ

-
riziko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
bezpečnosť
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
tajomstvo
ಗುಟ್ಟು

-
pohlavie
ಲಿಂಗ

-
tieň
ನೆರಳು

-
veľkosť
ಗಾತ್ರ

-
solidarita
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
úspech
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
podpora
ಆಧಾರ

-
tradícia
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
hmotnosť
ತೂಕ