ಕಲೆ     
Umenie

-

potlesk +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

umenie +

ಕಲೆ

-

poklona +

ಬಾಗು

-

štetec +

ಕುಂಚ

-

maľovanka +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

tanečnica +

ನರ್ತಕಿ

-

výkres +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

galéria +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

sklenené okno +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

grafiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

umelecké remeslo +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mozaika +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

nástenná maľba +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

múzeum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

predstavenie +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

obraz +

ಚಿತ್ರ

-

báseň +

ಕವನ

-

plastika +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

pieseň +

ಹಾಡು

-

socha +

ವಿಗ್ರಹ

-

akvarelová farba +

ಜಲವರ್ಣ

-
potlesk
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
umenie
ಕಲೆ

-
poklona
ಬಾಗು

-
štetec
ಕುಂಚ

-
maľovanka
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
tanečnica
ನರ್ತಕಿ

-
výkres
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
galéria
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
sklenené okno
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
grafiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
umelecké remeslo
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mozaika
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
nástenná maľba
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
múzeum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
predstavenie
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
obraz
ಚಿತ್ರ

-
báseň
ಕವನ

-
plastika
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
pieseň
ಹಾಡು

-
socha
ವಿಗ್ರಹ

-
akvarelová farba
ಜಲವರ್ಣ