ಖರೀದಿ     
Nakupovanie

-

pekáreň +

ಬೇಕರಿ

-

čiarový kód +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

kníhkupectvo +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kaviareň +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

drogéria +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

čistiareň +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

kvetinárstvo +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

dar +

ಉಡುಗೊರೆ

-

trh +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

tržnica +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

novinový stánok +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

lekáreň +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

pošta +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

hrnčiarstvo +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

predaj +

ಮಾರಾಟ

-

obchod +

ಅಂಗಡಿ

-

nákup +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

nákupná taška +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

nákupný košík +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

nákupný kôš +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

chodenie po obchodoch +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
pekáreň
ಬೇಕರಿ

-
čiarový kód
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
kníhkupectvo
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kaviareň
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
drogéria
ಔಷಧಾಗಾರ

-
čistiareň
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
kvetinárstvo
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
dar
ಉಡುಗೊರೆ

-
trh
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
tržnica
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
novinový stánok
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
lekáreň
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
pošta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
hrnčiarstvo
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
predaj
ಮಾರಾಟ

-
obchod
ಅಂಗಡಿ

-
nákup
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
nákupná taška
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
nákupný košík
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
nákupný kôš
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
chodenie po obchodoch
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ