ಸಂಗೀತ     
Hudba

-

akordeón +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalajka +

ಬಲಲೈಕಾ

-

kapela +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

bendžo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

koncert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

bubon +

ಮದ್ದಲೆ

-

bicie nástroje +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flauta +

ಕೊಳಲು

-

klavír - krídlo +

ಪಿಯಾನೊ

-

gitara +

ಗಿಟಾರ್

-

sála +

ಸಭಾಂಗಣ

-

keyboard +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

fúkacia harmonika +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

hudba +

ಸಂಗೀತ

-

stojan na noty +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

nota +

ಸ್ವರ

-

organ +

ಆರ್ಗನ್

-

klavír +

ಪಿಯಾನೊ

-

saxofón +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

spevák +

ಹಾಡುಗಾರ

-

struna +

ತಂತಿ

-

trúbka +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trubkár +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

husle +

ಪಿಟೀಲು

-

puzdro na husle +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xylofón +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
akordeón
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalajka
ಬಲಲೈಕಾ

-
kapela
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
bendžo
ಬಾಂಜೊ

-
klarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
koncert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
bubon
ಮದ್ದಲೆ

-
bicie nástroje
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flauta
ಕೊಳಲು

-
klavír - krídlo
ಪಿಯಾನೊ

-
gitara
ಗಿಟಾರ್

-
sála
ಸಭಾಂಗಣ

-
keyboard
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
fúkacia harmonika
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
hudba
ಸಂಗೀತ

-
stojan na noty
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
nota
ಸ್ವರ

-
organ
ಆರ್ಗನ್

-
klavír
ಪಿಯಾನೊ

-
saxofón
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
spevák
ಹಾಡುಗಾರ

-
struna
ತಂತಿ

-
trúbka
ತುತ್ತೂರಿ

-
trubkár
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
husle
ಪಿಟೀಲು

-
puzdro na husle
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xylofón
ಸೈಲೋಫೋನ್