ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Malé zvieratá

-

mravec +

ಇರುವೆ

-

chrobák +

ಜೀರುಂಡೆ

-

vták +

ಪಕ್ಷಿ

-

vtáčia klietka +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

vtáčia búdka +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

čmeliak +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

motýľ +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

húsenica +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

stonožka +

ಜರಿ

-

krab +

ಏಡಿ

-

mucha +

ನೊಣ

-

žaba +

ಕಪ್ಪೆ

-

karas zlatý +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

kobylka +

ಮಿಡಿತೆ

-

morské prasiatko +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

škrečok +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

ježko +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibrík +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

leguán +

ಉಡ

-

hmyz +

ಕೀಟ

-

medúza +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

mačiatko +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

lienka +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

jašterica +

ಹಲ್ಲಿ

-

voš +

ಹೇನು

-

svišť +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

komár +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

myš +

ಇಲಿ

-

ustrica +

ಸಿಂಪಿ

-

škorpión +

ಚೇಳು

-

morský koník +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

mušľa +

ಚಿಪ್ಪು

-

kreveta +

ಸೀಗಡಿ

-

pavúk +

ಜೇಡ

-

pavučina +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

hviezdica morská +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

osa +

ಕಣಜ

-
mravec
ಇರುವೆ

-
chrobák
ಜೀರುಂಡೆ

-
vták
ಪಕ್ಷಿ

-
vtáčia klietka
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
vtáčia búdka
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
čmeliak
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
motýľ
ಚಿಟ್ಟೆ

-
húsenica
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
stonožka
ಜರಿ

-
krab
ಏಡಿ

-
mucha
ನೊಣ

-
žaba
ಕಪ್ಪೆ

-
karas zlatý
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
kobylka
ಮಿಡಿತೆ

-
morské prasiatko
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
škrečok
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
ježko
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibrík
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
leguán
ಉಡ

-
hmyz
ಕೀಟ

-
medúza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
mačiatko
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
lienka
ಲೇಡಿಬಗ್

-
jašterica
ಹಲ್ಲಿ

-
voš
ಹೇನು

-
svišť
ಮಾರ್ಮಟ್

-
komár
ಸೊಳ್ಳೆ

-
myš
ಇಲಿ

-
ustrica
ಸಿಂಪಿ

-
škorpión
ಚೇಳು

-
morský koník
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
mušľa
ಚಿಪ್ಪು

-
kreveta
ಸೀಗಡಿ

-
pavúk
ಜೇಡ

-
pavučina
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
hviezdica morská
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
osa
ಕಣಜ