ಪ್ರಕೃತಿ     
Narava

-

lok +

ಕಮಾನು

-

hlev +

ಕಣಜ

-

zaliv +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

plaža +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

mehurček +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

jama +

ಗುಹೆ

-

kmetija +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

požar +

ಬೆಂಕಿ

-

sled +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

globus +

ಭೂಮಂಡಲ

-

letina +

ಕೊಯ್ಲು

-

bala sena +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

jezero +

ಕೆರೆ

-

list +

ಎಲೆ

-

gora +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

ocean +

ಸಾಗರ

-

panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

skala +

ಬಂಡೆ

-

izvir +

ಚಿಲುಮೆ

-

močvirje +

ಜೌಗು

-

drevo +

ಮರ

-

deblo +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

dolina +

ಕಣಿವೆ

-

razgled +

ನೋಟ

-

vodni curek +

ಜಲಧಾರೆ

-

slap +

ಜಲಪಾತ

-

val +

ಅಲೆ

-
lok
ಕಮಾನು

-
hlev
ಕಣಜ

-
zaliv
ಕೊಲ್ಲಿ

-
plaža
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
mehurček
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
jama
ಗುಹೆ

-
kmetija
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
požar
ಬೆಂಕಿ

-
sled
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
globus
ಭೂಮಂಡಲ

-
letina
ಕೊಯ್ಲು

-
bala sena
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
jezero
ಕೆರೆ

-
list
ಎಲೆ

-
gora
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
ocean
ಸಾಗರ

-
panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
skala
ಬಂಡೆ

-
izvir
ಚಿಲುಮೆ

-
močvirje
ಜೌಗು

-
drevo
ಮರ

-
deblo
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
dolina
ಕಣಿವೆ

-
razgled
ನೋಟ

-
vodni curek
ಜಲಧಾರೆ

-
slap
ಜಲಪಾತ

-
val
ಅಲೆ