ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiali

-

medenina +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramika +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

krpa +

ಅರಿವೆ

-

blago +

ಬಟ್ಟೆ

-

bombaž +

ಹತ್ತಿ

-

kristal +

ಹರಳು

-

umazanija +

ಕೊಳೆ

-

lepilo +

ಗೋಂದು

-

usnje +

ಚರ್ಮ

-

kovina +

ಲೋಹ

-

olje +

ಎಣ್ಣೆ

-

prašek +

ಹುಡಿ

-

sol +

ಉಪ್ಪು

-

pesek +

ಮರಳು

-

staro železo +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

srebro +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

kamen +

ಕಲ್ಲು

-

slama +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

les +

ಮರ

-

volna +

ಉಣ್ಣೆ

-
medenina
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramika
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
krpa
ಅರಿವೆ

-
blago
ಬಟ್ಟೆ

-
bombaž
ಹತ್ತಿ

-
kristal
ಹರಳು

-
umazanija
ಕೊಳೆ

-
lepilo
ಗೋಂದು

-
usnje
ಚರ್ಮ

-
kovina
ಲೋಹ

-
olje
ಎಣ್ಣೆ

-
prašek
ಹುಡಿ

-
sol
ಉಪ್ಪು

-
pesek
ಮರಳು

-
staro železo
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
srebro
ಬೆಳ್ಳಿ

-
kamen
ಕಲ್ಲು

-
slama
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
les
ಮರ

-
volna
ಉಣ್ಣೆ