ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiali

-

medenina

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramika

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

krpa

ಅರಿವೆ

-

blago

ಬಟ್ಟೆ

-

bombaž

ಹತ್ತಿ

-

kristal

ಹರಳು

-

umazanija

ಕೊಳೆ

-

lepilo

ಗೋಂದು

-

usnje

ಚರ್ಮ

-

kovina

ಲೋಹ

-

olje

ಎಣ್ಣೆ

-

prašek

ಹುಡಿ

-

sol

ಉಪ್ಪು

-

pesek

ಮರಳು

-

staro železo

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

srebro

ಬೆಳ್ಳಿ

-

kamen

ಕಲ್ಲು

-

slama

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

les

ಮರ

-

volna

ಉಣ್ಣೆ

-
medenina
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramika
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
krpa
ಅರಿವೆ

-
blago
ಬಟ್ಟೆ

-
bombaž
ಹತ್ತಿ

-
kristal
ಹರಳು

-
umazanija
ಕೊಳೆ

-
lepilo
ಗೋಂದು

-
usnje
ಚರ್ಮ

-
kovina
ಲೋಹ

-
olje
ಎಣ್ಣೆ

-
prašek
ಹುಡಿ

-
sol
ಉಪ್ಪು

-
pesek
ಮರಳು

-
staro železo
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
srebro
ಬೆಳ್ಳಿ

-
kamen
ಕಲ್ಲು

-
slama
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
les
ಮರ

-
volna
ಉಣ್ಣೆ