ಪ್ರಕೃತಿ     
Natyra

-

Harku +

ಕಮಾನು

-

Hangari +

ಕಣಜ

-

Limani +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

Plazhi +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

Fluska +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

Shpella +

ಗುಹೆ

-

Ferma +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

Zjarri +

ಬೆಂಕಿ

-

Gjurma +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

Globi +

ಭೂಮಂಡಲ

-

Korrje +

ಕೊಯ್ಲು

-

Deng sane +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

Liqeni +

ಕೆರೆ

-

Fleta +

ಎಲೆ

-

Mali +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

Oqeani +

ಸಾಗರ

-

Panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

Shkëmbi +

ಬಂಡೆ

-

Pranvera +

ಚಿಲುಮೆ

-

Këneta +

ಜೌಗು

-

Pema +

ಮರ

-

Trungu i pemës +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

Lugina +

ಕಣಿವೆ

-

Pamja +

ನೋಟ

-

Anije uji +

ಜಲಧಾರೆ

-

Ujëvara +

ಜಲಪಾತ

-

Vala +

ಅಲೆ

-
Harku
ಕಮಾನು

-
Hangari
ಕಣಜ

-
Limani
ಕೊಲ್ಲಿ

-
Plazhi
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
Fluska
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
Shpella
ಗುಹೆ

-
Ferma
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
Zjarri
ಬೆಂಕಿ

-
Gjurma
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
Globi
ಭೂಮಂಡಲ

-
Korrje
ಕೊಯ್ಲು

-
Deng sane
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
Liqeni
ಕೆರೆ

-
Fleta
ಎಲೆ

-
Mali
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
Oqeani
ಸಾಗರ

-
Panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
Shkëmbi
ಬಂಡೆ

-
Pranvera
ಚಿಲುಮೆ

-
Këneta
ಜೌಗು

-
Pema
ಮರ

-
Trungu i pemës
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
Lugina
ಕಣಿವೆ

-
Pamja
ನೋಟ

-
Anije uji
ಜಲಧಾರೆ

-
Ujëvara
ಜಲಪಾತ

-
Vala
ಅಲೆ