ಮತ / ಧರ್ಮ     
Feja

-

Pashkët +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

Vezë pashkësh +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

Engjëlli +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

Zilja +

ಗಂಟೆ

-

Bibla +

ಬೈಬಲ್

-

Peshkopi +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

Bekimi +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

Budizmi +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

Krishterimi +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

Dhuratë krishtlindjesh +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

Pemë krishtlindjesh +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

Kisha +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

Arkivoli +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

Krijimi +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

Kryqëzata +

ಶಿಲುಬೆ

-

Djalli +

ದೆವ್ವ

-

Zoti +

ದೇವರು

-

Hinduizmi +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

Islami +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

Judaizmi +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

Meditimi +

ಧ್ಯಾನ

-

Mumja +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

Muslimani +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

Papa +

ಪೋಪ್

-

Lutja +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

Prifti +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

Feja +

ಮತ

-

Shërbimi +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

Sinagogi +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

Tempulli +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

Varri +

ಸಮಾಧಿ

-
Pashkët
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
Vezë pashkësh
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
Engjëlli
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
Zilja
ಗಂಟೆ

-
Bibla
ಬೈಬಲ್

-
Peshkopi
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
Bekimi
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
Budizmi
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
Krishterimi
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
Dhuratë krishtlindjesh
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
Pemë krishtlindjesh
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
Kisha
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
Arkivoli
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
Krijimi
ಸೃಷ್ಟಿ

-
Kryqëzata
ಶಿಲುಬೆ

-
Djalli
ದೆವ್ವ

-
Zoti
ದೇವರು

-
Hinduizmi
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
Islami
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
Judaizmi
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
Meditimi
ಧ್ಯಾನ

-
Mumja
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
Muslimani
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
Papa
ಪೋಪ್

-
Lutja
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
Prifti
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
Feja
ಮತ

-
Shërbimi
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
Sinagogi
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
Tempulli
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
Varri
ಸಮಾಧಿ