ಸಸ್ಯಗಳು     
Bimët

-

Bambuja +

ಬೊಂಬು

-

Çel +

ಹೂವು

-

Tufë lulesh +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

Degë +

ರೆಂಬೆ

-

Burbuqe +

ಮೊಗ್ಗು

-

Kaktusi +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

Tërfili +

ಕ್ಲೋವರ್

-

Boçë +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

Lule misër +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

Krokusi +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

Lulë-verdhë +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

Luledelen +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

Luleradhiqe +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

Lule +

ಹೂವು

-

Gjethnajë +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

Drithë +

ಕಾಳು

-

Bari +

ಹುಲ್ಲು

-

Rritja +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

Zymbyli +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

Lëndina +

ಹಸಲೆ

-

Zambaku +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

Liri +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

Këpurdha +

ಅಣಬೆ

-

Pemë ulliri +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

Pemë palme +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

Manushaqe tringjyrëshe +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

Pemë pjeshke +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

Bimë +

ಗಿಡ

-

Lulekuqe +

ಗಸಗಸೆ

-

Rrënjë +

ಬೇರು

-

Trëndafili +

ಗುಲಾಬಿ

-

Fara +

ಬೀಜ

-

Lulebore +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

Luledielli +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

Gjemb +

ಮುಳ್ಳು

-

Bagazhi +

ಕಾಂಡ

-

Tulipan +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

Zambak uji +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

Gruri +

ಗೋಧಿ

-
Bambuja
ಬೊಂಬು

-
Çel
ಹೂವು

-
Tufë lulesh
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
Degë
ರೆಂಬೆ

-
Burbuqe
ಮೊಗ್ಗು

-
Kaktusi
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
Tërfili
ಕ್ಲೋವರ್

-
Boçë
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
Lule misër
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
Krokusi
ಕ್ರೋಕಸ್

-
Lulë-verdhë
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
Luledelen
ಡೇಯ್ಸಿ

-
Luleradhiqe
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
Lule
ಹೂವು

-
Gjethnajë
ಎಲೆಗುಂಪು

-
Drithë
ಕಾಳು

-
Bari
ಹುಲ್ಲು

-
Rritja
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
Zymbyli
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
Lëndina
ಹಸಲೆ

-
Zambaku
ಲಿಲ್ಲಿ

-
Liri
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
Këpurdha
ಅಣಬೆ

-
Pemë ulliri
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
Pemë palme
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
Manushaqe tringjyrëshe
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
Pemë pjeshke
ಪೀಚ್ ಮರ

-
Bimë
ಗಿಡ

-
Lulekuqe
ಗಸಗಸೆ

-
Rrënjë
ಬೇರು

-
Trëndafili
ಗುಲಾಬಿ

-
Fara
ಬೀಜ

-
Lulebore
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
Luledielli
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
Gjemb
ಮುಳ್ಳು

-
Bagazhi
ಕಾಂಡ

-
Tulipan
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
Zambak uji
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
Gruri
ಗೋಧಿ