ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialet

-

Tunxh

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

Çimentë

ಸಿಮೆಂಟ್

-

Qeramikë

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

Cohë

ಅರಿವೆ

-

Leckë

ಬಟ್ಟೆ

-

Pambuku

ಹತ್ತಿ

-

Kristal

ಹರಳು

-

Baltë

ಕೊಳೆ

-

Ngjitës

ಗೋಂದು

-

Lëkurë

ಚರ್ಮ

-

Metali

ಲೋಹ

-

Nafta

ಎಣ್ಣೆ

-

Pluhuri

ಹುಡಿ

-

Kripa

ಉಪ್ಪು

-

Rëra

ಮರಳು

-

Skrapi

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

Argjendi

ಬೆಳ್ಳಿ

-

Guri

ಕಲ್ಲು

-

Kashta

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

Druri

ಮರ

-

Leshi

ಉಣ್ಣೆ

-
Tunxh
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
Çimentë
ಸಿಮೆಂಟ್

-
Qeramikë
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
Cohë
ಅರಿವೆ

-
Leckë
ಬಟ್ಟೆ

-
Pambuku
ಹತ್ತಿ

-
Kristal
ಹರಳು

-
Baltë
ಕೊಳೆ

-
Ngjitës
ಗೋಂದು

-
Lëkurë
ಚರ್ಮ

-
Metali
ಲೋಹ

-
Nafta
ಎಣ್ಣೆ

-
Pluhuri
ಹುಡಿ

-
Kripa
ಉಪ್ಪು

-
Rëra
ಮರಳು

-
Skrapi
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
Argjendi
ಬೆಳ್ಳಿ

-
Guri
ಕಲ್ಲು

-
Kashta
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
Druri
ಮರ

-
Leshi
ಉಣ್ಣೆ