ಹವಾಮಾನ     
Moti

-

Barmetër +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

Re +

ಮೋಡ

-

Të ftohtit +

ಚಳಿ

-

Gjysmëhëna +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

Errësira +

ಕತ್ತಲು

-

Thatësira +

ಬರ

-

Toka +

ಭೂಮಿ

-

Mjegulla +

ಮಂಜು

-

Acari +

ಕಡು ಹಿಮ

-

Rrugë e akullt +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

Vapa +

ಶಾಖ

-

Uragani +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

Ehull +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

Vetëtima +

ಮಿಂಚು

-

Meteori +

ಉಲ್ಕೆ

-

Hëna +

ಚಂದ್ರ

-

Ylberi +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

Pikë shiu +

ಮಳೆಹನಿ

-

Bora +

ಹಿಮ

-

Flok dëbore +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

Dordoleci +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

Ylli +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

Stuhia +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

Ngitje stuhie +

ಪ್ರವಾಹ

-

Dielli +

ಸೂರ್ಯ

-

Rreze dielli +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

Perëndim dielli +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

Termometri +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

Shtrëngatë +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

Muzgu +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

Moti +

ಹವಾಮಾನ

-

Lagështi +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

Era +

ಗಾಳಿ

-
Barmetër
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
Re
ಮೋಡ

-
Të ftohtit
ಚಳಿ

-
Gjysmëhëna
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
Errësira
ಕತ್ತಲು

-
Thatësira
ಬರ

-
Toka
ಭೂಮಿ

-
Mjegulla
ಮಂಜು

-
Acari
ಕಡು ಹಿಮ

-
Rrugë e akullt
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
Vapa
ಶಾಖ

-
Uragani
ಚಂಡಮಾರುತ

-
Ehull
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
Vetëtima
ಮಿಂಚು

-
Meteori
ಉಲ್ಕೆ

-
Hëna
ಚಂದ್ರ

-
Ylberi
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
Pikë shiu
ಮಳೆಹನಿ

-
Bora
ಹಿಮ

-
Flok dëbore
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
Dordoleci
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
Ylli
ನಕ್ಷತ್ರ

-
Stuhia
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
Ngitje stuhie
ಪ್ರವಾಹ

-
Dielli
ಸೂರ್ಯ

-
Rreze dielli
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
Perëndim dielli
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
Termometri
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
Shtrëngatë
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
Muzgu
ನಸು ಬೆಳಕು

-
Moti
ಹವಾಮಾನ

-
Lagështi
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
Era
ಗಾಳಿ