ಸಂಗೀತ     
Muzika

-

Fizarmonika +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

Balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

Bendi +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

Banzho +

ಬಾಂಜೊ

-

Klarineta +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

Koncerti +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

Daullja +

ಮದ್ದಲೆ

-

Baterija +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

Flauta +

ಕೊಳಲು

-

Pianoja e madhe +

ಪಿಯಾನೊ

-

Kitara +

ಗಿಟಾರ್

-

Salla +

ಸಭಾಂಗಣ

-

Kibordi +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

Organi gojor +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

Muzika +

ಸಂಗೀತ

-

Platoja e muzikës +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

Nota +

ಸ್ವರ

-

Organoja +

ಆರ್ಗನ್

-

Pianoja +

ಪಿಯಾನೊ

-

Saksofoni +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

Këngëtari +

ಹಾಡುಗಾರ

-

Teli +

ತಂತಿ

-

Tromba +

ತುತ್ತೂರಿ

-

Trombisti +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

Violina +

ಪಿಟೀಲು

-

Çantë violine +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

Ksilofoni +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
Fizarmonika
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
Balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
Bendi
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
Banzho
ಬಾಂಜೊ

-
Klarineta
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
Koncerti
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
Daullja
ಮದ್ದಲೆ

-
Baterija
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
Flauta
ಕೊಳಲು

-
Pianoja e madhe
ಪಿಯಾನೊ

-
Kitara
ಗಿಟಾರ್

-
Salla
ಸಭಾಂಗಣ

-
Kibordi
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
Organi gojor
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
Muzika
ಸಂಗೀತ

-
Platoja e muzikës
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
Nota
ಸ್ವರ

-
Organoja
ಆರ್ಗನ್

-
Pianoja
ಪಿಯಾನೊ

-
Saksofoni
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
Këngëtari
ಹಾಡುಗಾರ

-
Teli
ತಂತಿ

-
Tromba
ತುತ್ತೂರಿ

-
Trombisti
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
Violina
ಪಿಟೀಲು

-
Çantë violine
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
Ksilofoni
ಸೈಲೋಫೋನ್