ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Kafshët e vogla

-

Milingona +

ಇರುವೆ

-

Brumbulli +

ಜೀರುಂಡೆ

-

Zogu +

ಪಕ್ಷಿ

-

Kafaz zogu +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

Shtëpi zogu +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

Grerëz +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

Flutura +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

Vemja +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

Shumëkëmbëshi +

ಜರಿ

-

Gaforrja +

ಏಡಿ

-

Miza +

ನೊಣ

-

Bretkoca +

ಕಪ್ಪೆ

-

Peshk i kuq +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

Karkaleci +

ಮಿಡಿತೆ

-

Derr indi +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

Brejtës +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

Iriqi +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

Kolibër +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

Iguana +

ಉಡ

-

Insekt +

ಕೀಟ

-

Kandil deti +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

Kotele +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

Mollëkuqe +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

Hardhuca +

ಹಲ್ಲಿ

-

Morri +

ಹೇನು

-

Marmoti +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

Mushkonja +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

Miu +

ಇಲಿ

-

Gocë deti +

ಸಿಂಪಿ

-

Akrepi +

ಚೇಳು

-

Kaldeti +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

Guaskë +

ಚಿಪ್ಪು

-

Karkalec deti +

ಸೀಗಡಿ

-

Merimanga +

ಜೇಡ

-

Rrjetë merimange +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

Yll deti +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

Grenza +

ಕಣಜ

-
Milingona
ಇರುವೆ

-
Brumbulli
ಜೀರುಂಡೆ

-
Zogu
ಪಕ್ಷಿ

-
Kafaz zogu
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
Shtëpi zogu
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
Grerëz
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
Flutura
ಚಿಟ್ಟೆ

-
Vemja
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
Shumëkëmbëshi
ಜರಿ

-
Gaforrja
ಏಡಿ

-
Miza
ನೊಣ

-
Bretkoca
ಕಪ್ಪೆ

-
Peshk i kuq
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
Karkaleci
ಮಿಡಿತೆ

-
Derr indi
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
Brejtës
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
Iriqi
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
Kolibër
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
Iguana
ಉಡ

-
Insekt
ಕೀಟ

-
Kandil deti
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
Kotele
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
Mollëkuqe
ಲೇಡಿಬಗ್

-
Hardhuca
ಹಲ್ಲಿ

-
Morri
ಹೇನು

-
Marmoti
ಮಾರ್ಮಟ್

-
Mushkonja
ಸೊಳ್ಳೆ

-
Miu
ಇಲಿ

-
Gocë deti
ಸಿಂಪಿ

-
Akrepi
ಚೇಳು

-
Kaldeti
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
Guaskë
ಚಿಪ್ಪು

-
Karkalec deti
ಸೀಗಡಿ

-
Merimanga
ಜೇಡ

-
Rrjetë merimange
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
Yll deti
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
Grenza
ಕಣಜ