ಪೀಠೋಪಕರಣ     
Намештај

-

наслоњач
naslonjač
+

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-

кревет
krevet
+

ಹಾಸಿಗೆ

-

постељина
posteljina
+

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-

полица за књиге
polica za knjige
+

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-

тепих
tepih
+

ಜಮಖಾನ

-

столица
stolica
+

ಕುರ್ಚಿ

-

комода
komoda
+

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-

колевка
kolevka
+

ತೊಟ್ಟಿಲು

-

орман
orman
+

ಬೀರು

-

застор
zastor
+

ತೆರೆ

-

завеса
zavesa
+

ಪರದೆ

-

писаћи сто
pisaći sto
+

ಇಳಿ ಮೇಜು

-

вентилатор
ventilator
+

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-

простирка
prostirka
+

ಚಾಪೆ

-

дечја оградица
dečja ogradica
+

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-

столица за љуљање
stolica za ljuljanje
+

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-

сеф
sef
+

ತಿಜೋರಿ

-

седиште
sedište
+

ಆಸನ

-

полица
polica
+

ಕಪಾಟು

-

сточић
stočić
+

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-

кауч
kauč
+

ಸೋಫ

-

столица
stolica
+

ಸ್ಟೂಲ್

-

сто
sto
+

ಮೇಜು

-

стона лампа
stona lampa
+

ಮೇಜು ದೀಪ

-

канта за отпатке
kanta za otpatke
+

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ

-
наслоњач
naslonjač
ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-
кревет
krevet
ಹಾಸಿಗೆ

-
постељина
posteljina
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-
полица за књиге
polica za knjige
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-
тепих
tepih
ಜಮಖಾನ

-
столица
stolica
ಕುರ್ಚಿ

-
комода
komoda
ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-
колевка
kolevka
ತೊಟ್ಟಿಲು

-
орман
orman
ಬೀರು

-
застор
zastor
ತೆರೆ

-
завеса
zavesa
ಪರದೆ

-
писаћи сто
pisaći sto
ಇಳಿ ಮೇಜು

-
вентилатор
ventilator
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-
простирка
prostirka
ಚಾಪೆ

-
дечја оградица
dečja ogradica
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-
столица за љуљање
stolica za ljuljanje
ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-
сеф
sef
ತಿಜೋರಿ

-
седиште
sedište
ಆಸನ

-
полица
polica
ಕಪಾಟು

-
сточић
stočić
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-
кауч
kauč
ಸೋಫ

-
столица
stolica
ಸ್ಟೂಲ್

-
сто
sto
ಮೇಜು

-
стона лампа
stona lampa
ಮೇಜು ದೀಪ

-
канта за отпатке
kanta za otpatke
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ