ಕಟ್ಟುಗಳು     
Förpackning

-

aluminiumfolie

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

tunna

ಪೀಪಾಯಿ

-

korg

ಬುಟ್ಟಿ

-

flaska

ಸೀಸೆ

-

låda

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

chokladask

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

kartong

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

innehåll

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

back

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

kuvert

ಲಕೋಟೆ

-

knut

ಗಂಟು

-

metallåda

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

oljefat

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

förpackning

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

papper

ಕಾಗದ

-

papperspåse

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

plast

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

konservburk

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

tygväska

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

vinfat

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

vinflaska

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

trälåda

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
aluminiumfolie
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
tunna
ಪೀಪಾಯಿ

-
korg
ಬುಟ್ಟಿ

-
flaska
ಸೀಸೆ

-
låda
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
chokladask
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
kartong
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
innehåll
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
back
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
kuvert
ಲಕೋಟೆ

-
knut
ಗಂಟು

-
metallåda
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
oljefat
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
förpackning
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
papper
ಕಾಗದ

-
papperspåse
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
plast
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
konservburk
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
tygväska
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
vinfat
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
vinflaska
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
trälåda
ಮರದ ಡಬ್ಬ