ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Teknik

-

luftpump

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

flygfoto

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

kullager

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

batteri

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

cykelkedja

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

kabel

ಹೊರಜಿ

-

kabelrulle

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

kamera

ಕ್ಯಾಮರ

-

kassettband

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

laddare

ಚಾರ್ಜರ್

-

cockpit

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

kugghjul

ಚಾಲಕದಂತ

-

kombinationslås

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

dator

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

kran

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

desktop

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

borrigg

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

hårddisk

ಡ್ರೈವ್

-

dvd

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

elektrisk motor

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

energi

ಶಕ್ತಿ

-

grävmaskin

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

fax

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

filmkamera

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

diskett

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

glasögon

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

hårddisk

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

joystick

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

tangent

ಕೀಲಿ

-

landning

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

laptop

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

gräsklippare

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

lins

ಲೆನ್ಸು

-

maskin

ಯಂತ್ರ

-

båtpropeller

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

gruva

ಗಣಿ

-

multiuttag

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

skrivare

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

program

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

propeller

ಚಾಲಕದಂಡ

-

pump

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

skivspelare

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

fjärrkontroll

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

robot

ರೊಬೊಟ್

-

satellitantenn

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

symaskin

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

diafilm

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

solenergiteknik

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

rymdfärja

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

ångvält

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

upphängning

ಜೋಲು

-

strömbrytare

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

måttband

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

teknik

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

telefon

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

teleobjektiv

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

teleskop

ದೂರದರ್ಶಕ

-

USB-minne

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

ventil

ಕವಾಟ

-

videokamera

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

spänning

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

vattenhjul

ನೀರು ರಾಟೆ

-

vindkraftverk

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

väderkvarn

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
luftpump
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
flygfoto
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
kullager
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
batteri
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
cykelkedja
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
kabel
ಹೊರಜಿ

-
kabelrulle
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
kamera
ಕ್ಯಾಮರ

-
kassettband
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
laddare
ಚಾರ್ಜರ್

-
cockpit
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
kugghjul
ಚಾಲಕದಂತ

-
kombinationslås
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
dator
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
kran
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
desktop
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
borrigg
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
hårddisk
ಡ್ರೈವ್

-
dvd
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
elektrisk motor
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
energi
ಶಕ್ತಿ

-
grävmaskin
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
fax
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
filmkamera
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
diskett
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
glasögon
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
hårddisk
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
joystick
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
tangent
ಕೀಲಿ

-
landning
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
laptop
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
gräsklippare
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
lins
ಲೆನ್ಸು

-
maskin
ಯಂತ್ರ

-
båtpropeller
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
gruva
ಗಣಿ

-
multiuttag
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
skrivare
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
program
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
propeller
ಚಾಲಕದಂಡ

-
pump
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
skivspelare
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
fjärrkontroll
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
robot
ರೊಬೊಟ್

-
satellitantenn
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
symaskin
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
diafilm
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
solenergiteknik
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
rymdfärja
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
ångvält
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
upphängning
ಜೋಲು

-
strömbrytare
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
måttband
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
teknik
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
telefon
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
teleobjektiv
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
teleskop
ದೂರದರ್ಶಕ

-
USB-minne
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
ventil
ಕವಾಟ

-
videokamera
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
spänning
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
vattenhjul
ನೀರು ರಾಟೆ

-
vindkraftverk
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
väderkvarn
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ