ಪ್ರಕೃತಿ     
Natur

-

båge +

ಕಮಾನು

-

lada +

ಕಣಜ

-

vik +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

strand +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

bubbla +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

grotta +

ಗುಹೆ

-

bondgård +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

eld +

ಬೆಂಕಿ

-

fotavtryck +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

jordklot +

ಭೂಮಂಡಲ

-

skörd +

ಕೊಯ್ಲು

-

höbalar +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

sjö +

ಕೆರೆ

-

blad +

ಎಲೆ

-

berg +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

hav +

ಸಾಗರ

-

panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

klippa +

ಬಂಡೆ

-

källa +

ಚಿಲುಮೆ

-

mosse +

ಜೌಗು

-

träd +

ಮರ

-

trädstam +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

dal +

ಕಣಿವೆ

-

utsikt +

ನೋಟ

-

vattenstråle +

ಜಲಧಾರೆ

-

vattenfall +

ಜಲಪಾತ

-

våg +

ಅಲೆ

-
båge
ಕಮಾನು

-
lada
ಕಣಜ

-
vik
ಕೊಲ್ಲಿ

-
strand
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
bubbla
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
grotta
ಗುಹೆ

-
bondgård
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
eld
ಬೆಂಕಿ

-
fotavtryck
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
jordklot
ಭೂಮಂಡಲ

-
skörd
ಕೊಯ್ಲು

-
höbalar
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
sjö
ಕೆರೆ

-
blad
ಎಲೆ

-
berg
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
hav
ಸಾಗರ

-
panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
klippa
ಬಂಡೆ

-
källa
ಚಿಲುಮೆ

-
mosse
ಜೌಗು

-
träd
ಮರ

-
trädstam
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
dal
ಕಣಿವೆ

-
utsikt
ನೋಟ

-
vattenstråle
ಜಲಧಾರೆ

-
vattenfall
ಜಲಪಾತ

-
våg
ಅಲೆ