ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religion

-

påsk +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

påskägg +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

ängel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

klocka +

ಗಂಟೆ

-

bibel +

ಬೈಬಲ್

-

biskop +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

välsignelse +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

buddism +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

kristendom +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

julklapp +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

julgran +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kyrka +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

kista +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

skapelse +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krucifix +

ಶಿಲುಬೆ

-

djävul +

ದೆವ್ವ

-

gud +

ದೇವರು

-

hinduism +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judendom +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditation +

ಧ್ಯಾನ

-

mumie +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

påve +

ಪೋಪ್

-

bön +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

präst +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

religion +

ಮತ

-

gudstjänst +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

synagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

tempel +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

gravkammare +

ಸಮಾಧಿ

-
påsk
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
påskägg
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
ängel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
klocka
ಗಂಟೆ

-
bibel
ಬೈಬಲ್

-
biskop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
välsignelse
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
buddism
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
kristendom
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
julklapp
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
julgran
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kyrka
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
kista
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
skapelse
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krucifix
ಶಿಲುಬೆ

-
djävul
ದೆವ್ವ

-
gud
ದೇವರು

-
hinduism
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judendom
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditation
ಧ್ಯಾನ

-
mumie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
påve
ಪೋಪ್

-
bön
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
präst
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religion
ಮತ

-
gudstjänst
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
synagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
tempel
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
gravkammare
ಸಮಾಧಿ