ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstrakt

-

administrering +

ಆಡಳಿತ

-

reklam +

ಜಾಹೀರಾತು

-

pil +

ಬಾಣ

-

förbud +

ನಿಷೇಧ

-

karriär +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

centrum +

ಕೇಂದ್ರ

-

val +

ಆಯ್ಕೆ

-

samarbete +

ಸಹಯೋಗ

-

färg +

ಬಣ್ಣ

-

kontakt +

ಸಂಪರ್ಕ

-

fara +

ಅಪಾಯ

-

kärleksförklaring +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

nedgång +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definition +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

skillnad +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

svårighet +

ಕಷ್ಟ

-

riktning +

ದಿಕ್ಕು

-

upptäckt +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

oordning +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

fjärran +

ದೂರ

-

avstånd +

ಅಂತರ

-

mångfald +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

ansträngning +

ಪ್ರಯಾಸ

-

utforskning +

ಶೋಧನೆ

-

fall +

ಬೀಳು

-

kraft +

ಶಕ್ತಿ

-

doft +

ಸುವಾಸನೆ

-

frihet +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

spöke +

ಭೂತ

-

halva +

ಅರ್ಧ

-

höjd +

ಎತ್ತರ

-

hjälp +

ಸಹಾಯ

-

gömställe +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

hemland +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

hygien +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idé +

ಆಲೋಚನೆ

-

illusion +

ಭ್ರಮೆ

-

fantasi +

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligens +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

inbjudan +

ಆಹ್ವಾನ

-

rättsväsende +

ನ್ಯಾಯ

-

ljus +

ಬೆಳಕು

-

blick +

ನೋಟ

-

förlust +

ನಷ್ಟ

-

förstoring +

ವರ್ಧನೆ

-

fel +

ತಪ್ಪು

-

mord +

ಕೊಲೆ

-

nation +

ದೇಶ

-

nyhet +

ಹೊಸತನ

-

alternativ +

ಆಯ್ಕೆ

-

tålamod +

ಸಹನೆ

-

planering +

ಯೋಜನೆ

-

problem +

ತೊಡಕು

-

skydd +

ರಕ್ಷಣೆ

-

spegling +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republik +

ಗಣತಂತ್ರ

-

risk +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

säkerhet +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

hemlighet +

ಗುಟ್ಟು

-

kön +

ಲಿಂಗ

-

skugga +

ನೆರಳು

-

storlek +

ಗಾತ್ರ

-

solidaritet +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

framgång +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

stöd +

ಆಧಾರ

-

tradition +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

tyngd +

ತೂಕ

-
administrering
ಆಡಳಿತ

-
reklam
ಜಾಹೀರಾತು

-
pil
ಬಾಣ

-
förbud
ನಿಷೇಧ

-
karriär
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
centrum
ಕೇಂದ್ರ

-
val
ಆಯ್ಕೆ

-
samarbete
ಸಹಯೋಗ

-
färg
ಬಣ್ಣ

-
kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
fara
ಅಪಾಯ

-
kärleksförklaring
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
nedgång
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definition
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
skillnad
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
svårighet
ಕಷ್ಟ

-
riktning
ದಿಕ್ಕು

-
upptäckt
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
oordning
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
fjärran
ದೂರ

-
avstånd
ಅಂತರ

-
mångfald
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
ansträngning
ಪ್ರಯಾಸ

-
utforskning
ಶೋಧನೆ

-
fall
ಬೀಳು

-
kraft
ಶಕ್ತಿ

-
doft
ಸುವಾಸನೆ

-
frihet
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
spöke
ಭೂತ

-
halva
ಅರ್ಧ

-
höjd
ಎತ್ತರ

-
hjälp
ಸಹಾಯ

-
gömställe
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
hemland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
hygien
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idé
ಆಲೋಚನೆ

-
illusion
ಭ್ರಮೆ

-
fantasi
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligens
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
inbjudan
ಆಹ್ವಾನ

-
rättsväsende
ನ್ಯಾಯ

-
ljus
ಬೆಳಕು

-
blick
ನೋಟ

-
förlust
ನಷ್ಟ

-
förstoring
ವರ್ಧನೆ

-
fel
ತಪ್ಪು

-
mord
ಕೊಲೆ

-
nation
ದೇಶ

-
nyhet
ಹೊಸತನ

-
alternativ
ಆಯ್ಕೆ

-
tålamod
ಸಹನೆ

-
planering
ಯೋಜನೆ

-
problem
ತೊಡಕು

-
skydd
ರಕ್ಷಣೆ

-
spegling
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republik
ಗಣತಂತ್ರ

-
risk
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
säkerhet
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
hemlighet
ಗುಟ್ಟು

-
kön
ಲಿಂಗ

-
skugga
ನೆರಳು

-
storlek
ಗಾತ್ರ

-
solidaritet
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
framgång
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
stöd
ಆಧಾರ

-
tradition
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
tyngd
ತೂಕ