ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Material

-

mässing +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramik +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

duk +

ಅರಿವೆ

-

tyg +

ಬಟ್ಟೆ

-

bomull +

ಹತ್ತಿ

-

kristall +

ಹರಳು

-

smuts +

ಕೊಳೆ

-

lim +

ಗೋಂದು

-

läder +

ಚರ್ಮ

-

metallen +

ಲೋಹ

-

olja +

ಎಣ್ಣೆ

-

pulver +

ಹುಡಿ

-

salt +

ಉಪ್ಪು

-

sand +

ಮರಳು

-

skrot +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

silver +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

sten +

ಕಲ್ಲು

-

halm +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

trä +

ಮರ

-

ull +

ಉಣ್ಣೆ

-
mässing
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramik
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
duk
ಅರಿವೆ

-
tyg
ಬಟ್ಟೆ

-
bomull
ಹತ್ತಿ

-
kristall
ಹರಳು

-
smuts
ಕೊಳೆ

-
lim
ಗೋಂದು

-
läder
ಚರ್ಮ

-
metallen
ಲೋಹ

-
olja
ಎಣ್ಣೆ

-
pulver
ಹುಡಿ

-
salt
ಉಪ್ಪು

-
sand
ಮರಳು

-
skrot
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
silver
ಬೆಳ್ಳಿ

-
sten
ಕಲ್ಲು

-
halm
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
trä
ಮರ

-
ull
ಉಣ್ಣೆ