ಕಲೆ     
Konst

-

applåd +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

konst +

ಕಲೆ

-

bugning +

ಬಾಗು

-

pensel +

ಕುಂಚ

-

målarbok +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

dansare +

ನರ್ತಕಿ

-

teckning +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

galleri +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

glasfönster +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

hantverk +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mosaik +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

väggmålning +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

museum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

framförande +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

tavla +

ಚಿತ್ರ

-

dikt +

ಕವನ

-

skulptur +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

låt +

ಹಾಡು

-

staty +

ವಿಗ್ರಹ

-

vattenfärg +

ಜಲವರ್ಣ

-
applåd
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
konst
ಕಲೆ

-
bugning
ಬಾಗು

-
pensel
ಕುಂಚ

-
målarbok
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
dansare
ನರ್ತಕಿ

-
teckning
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
galleri
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
glasfönster
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
hantverk
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mosaik
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
väggmålning
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
museum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
framförande
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
tavla
ಚಿತ್ರ

-
dikt
ಕವನ

-
skulptur
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
låt
ಹಾಡು

-
staty
ವಿಗ್ರಹ

-
vattenfärg
ಜಲವರ್ಣ