ಖರೀದಿ     
Shopping

-

bageri +

ಬೇಕರಿ

-

streckkod +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

bokhandel +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kafé +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

apotek +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

kemtvätt +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

blomsterbutik +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

gåva +

ಉಡುಗೊರೆ

-

marknad +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

saluhall +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

tidningskiosk +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

apotek +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

postkontor +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

keramisk verkstad +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

rea +

ಮಾರಾಟ

-

butik +

ಅಂಗಡಿ

-

shopping +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

shopping bag +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

varukorg +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

kundvagn +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

shoppingrunda +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
bageri
ಬೇಕರಿ

-
streckkod
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
bokhandel
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kafé
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
apotek
ಔಷಧಾಗಾರ

-
kemtvätt
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
blomsterbutik
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
gåva
ಉಡುಗೊರೆ

-
marknad
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
saluhall
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
tidningskiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
apotek
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
postkontor
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
keramisk verkstad
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
rea
ಮಾರಾಟ

-
butik
ಅಂಗಡಿ

-
shopping
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
shopping bag
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
varukorg
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
kundvagn
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
shoppingrunda
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ