ಸಂಗೀತ     
Musik

-

dragspel +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalajka +

ಬಲಲೈಕಾ

-

band +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarinett +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

konsert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

trumma +

ಮದ್ದಲೆ

-

trummor +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flöjt +

ಕೊಳಲು

-

flygel +

ಪಿಯಾನೊ

-

gitarr +

ಗಿಟಾರ್

-

konsertsal +

ಸಭಾಂಗಣ

-

keyboard +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

munspel +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

musik +

ಸಂಗೀತ

-

notställ +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

not +

ಸ್ವರ

-

orgel +

ಆರ್ಗನ್

-

piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

saxofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

sångare +

ಹಾಡುಗಾರ

-

sträng +

ತಂತಿ

-

trumpet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trumpetare +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

fiol +

ಪಿಟೀಲು

-

fiolfodral +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xylofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
dragspel
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalajka
ಬಲಲೈಕಾ

-
band
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
banjo
ಬಾಂಜೊ

-
klarinett
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
konsert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
trumma
ಮದ್ದಲೆ

-
trummor
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flöjt
ಕೊಳಲು

-
flygel
ಪಿಯಾನೊ

-
gitarr
ಗಿಟಾರ್

-
konsertsal
ಸಭಾಂಗಣ

-
keyboard
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
munspel
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
musik
ಸಂಗೀತ

-
notställ
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
not
ಸ್ವರ

-
orgel
ಆರ್ಗನ್

-
piano
ಪಿಯಾನೊ

-
saxofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
sångare
ಹಾಡುಗಾರ

-
sträng
ತಂತಿ

-
trumpet
ತುತ್ತೂರಿ

-
trumpetare
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
fiol
ಪಿಟೀಲು

-
fiolfodral
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xylofon
ಸೈಲೋಫೋನ್