ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arkitektur

-

arkitektur +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arena +

ಅಖಾಡ

-

lada +

ಕಣಜ

-

barock +

ಬಾರೋಕ್

-

byggsten +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

tegelhus +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

bro +

ಸೇತುವೆ

-

byggnad +

ಕಟ್ಟಡ

-

slott +

ಕೋಟೆ

-

domkyrka +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

pelare +

ಕಂಬ

-

byggplats +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

kupol +

ಗುಮ್ಮಟ

-

fasad +

ಮುಖಭಾಗ

-

fotbollsstadium +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

fort +

ದುರ್ಗ

-

gavel +

ಚಂದಾಯ

-

port +

ದ್ವಾರ

-

korsvirkeshus +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

fyr +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

moské +

ಮಸೀದಿ

-

obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

kontorsbyggnad +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

tak +

ತಾರಸಿ

-

ruin +

ಅವಶೇಷ

-

ställning +

ಸಾರುವೆ

-

skyskrapa +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

hängbro +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

kakelplatta +

ಹೆಂಚು

-
arkitektur
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arena
ಅಖಾಡ

-
lada
ಕಣಜ

-
barock
ಬಾರೋಕ್

-
byggsten
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
tegelhus
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
bro
ಸೇತುವೆ

-
byggnad
ಕಟ್ಟಡ

-
slott
ಕೋಟೆ

-
domkyrka
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
pelare
ಕಂಬ

-
byggplats
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
kupol
ಗುಮ್ಮಟ

-
fasad
ಮುಖಭಾಗ

-
fotbollsstadium
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
fort
ದುರ್ಗ

-
gavel
ಚಂದಾಯ

-
port
ದ್ವಾರ

-
korsvirkeshus
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
fyr
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
moské
ಮಸೀದಿ

-
obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
kontorsbyggnad
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
tak
ತಾರಸಿ

-
ruin
ಅವಶೇಷ

-
ställning
ಸಾರುವೆ

-
skyskrapa
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
hängbro
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
kakelplatta
ಹೆಂಚು