ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Små djur

-

myra +

ಇರುವೆ

-

skalbagge +

ಜೀರುಂಡೆ

-

fågel +

ಪಕ್ಷಿ

-

fågelbur +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

fågelholk +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

humla +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

fjäril +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

larv +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

tusenfoting +

ಜರಿ

-

krabba +

ಏಡಿ

-

fluga +

ನೊಣ

-

groda +

ಕಪ್ಪೆ

-

guldfisk +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

gräshoppa +

ಮಿಡಿತೆ

-

marsvin +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

igelkott +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

leguan +

ಉಡ

-

insekt +

ಕೀಟ

-

manet +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kattunge +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

nyckelpiga +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

ödla +

ಹಲ್ಲಿ

-

lus +

ಹೇನು

-

murmeldjur +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

mygga +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

mus +

ಇಲಿ

-

ostron +

ಸಿಂಪಿ

-

skorpion +

ಚೇಳು

-

sjöhäst +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

skal +

ಚಿಪ್ಪು

-

räka +

ಸೀಗಡಿ

-

spindel +

ಜೇಡ

-

spindelnät +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

sjöstjärna +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

geting +

ಕಣಜ

-
myra
ಇರುವೆ

-
skalbagge
ಜೀರುಂಡೆ

-
fågel
ಪಕ್ಷಿ

-
fågelbur
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
fågelholk
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
humla
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
fjäril
ಚಿಟ್ಟೆ

-
larv
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
tusenfoting
ಜರಿ

-
krabba
ಏಡಿ

-
fluga
ನೊಣ

-
groda
ಕಪ್ಪೆ

-
guldfisk
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
gräshoppa
ಮಿಡಿತೆ

-
marsvin
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
igelkott
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
leguan
ಉಡ

-
insekt
ಕೀಟ

-
manet
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kattunge
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
nyckelpiga
ಲೇಡಿಬಗ್

-
ödla
ಹಲ್ಲಿ

-
lus
ಹೇನು

-
murmeldjur
ಮಾರ್ಮಟ್

-
mygga
ಸೊಳ್ಳೆ

-
mus
ಇಲಿ

-
ostron
ಸಿಂಪಿ

-
skorpion
ಚೇಳು

-
sjöhäst
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
skal
ಚಿಪ್ಪು

-
räka
ಸೀಗಡಿ

-
spindel
ಜೇಡ

-
spindelnät
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
sjöstjärna
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
geting
ಕಣಜ