ಹವಾಮಾನ     
สภาพอากาศ

-

รุ้ง
róong′

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

ดาว
dao

ನಕ್ಷತ್ರ

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

ลม
lom′

ಗಾಳಿ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
เมฆ
mâyk
ಮೋಡ

-
ความเย็น
kwam-yen′
ಚಳಿ

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
ความมืด
kwam-mêut
ಕತ್ತಲು

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
ಬರ

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
ಭೂಮಿ

-
หมอก
màwk
ಮಂಜು

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
ಕಡು ಹಿಮ

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
ความร้อน
kwam-ráwn
ಶಾಖ

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ಚಂಡಮಾರುತ

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
ಮಿಂಚು

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
ಉಲ್ಕೆ

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
ಚಂದ್ರ

-
รุ้ง
róong′
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
ಮಳೆಹನಿ

-
หิมะ
hì′-má′
ಹಿಮ

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
ดาว
dao
ನಕ್ಷತ್ರ

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
ಪ್ರವಾಹ

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
ಸೂರ್ಯ

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
ನಸು ಬೆಳಕು

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
ಹವಾಮಾನ

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
ลม
lom′
ಗಾಳಿ