ಕಟ್ಟುಗಳು     
Paketleme

-

alüminyum folyo +

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

fıçı +

ಪೀಪಾಯಿ

-

sepet +

ಬುಟ್ಟಿ

-

şişe +

ಸೀಸೆ

-

kutu +

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

çikolata kutusu +

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

karton +

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

içerik +

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

sandık +

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

zarf +

ಲಕೋಟೆ

-

düğüm +

ಗಂಟು

-

metal kutu +

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

yağ varili +

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

ambalaj +

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

kağıt +

ಕಾಗದ

-

kağıt torba +

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

plastik +

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

konserve kutusu +

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

çanta +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

şarap varili +

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

şarap şişesi +

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

ahşap kutu +

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
alüminyum folyo
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
fıçı
ಪೀಪಾಯಿ

-
sepet
ಬುಟ್ಟಿ

-
şişe
ಸೀಸೆ

-
kutu
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
çikolata kutusu
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
karton
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
içerik
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
sandık
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
zarf
ಲಕೋಟೆ

-
düğüm
ಗಂಟು

-
metal kutu
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
yağ varili
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
ambalaj
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
kağıt
ಕಾಗದ

-
kağıt torba
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
plastik
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
konserve kutusu
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
çanta
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
şarap varili
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
şarap şişesi
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
ahşap kutu
ಮರದ ಡಬ್ಬ