ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Malzemeler

-

pirinç +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

çimento +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

seramik +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

bez +

ಅರಿವೆ

-

bez +

ಬಟ್ಟೆ

-

pamuk +

ಹತ್ತಿ

-

kristal +

ಹರಳು

-

kir +

ಕೊಳೆ

-

tutkal +

ಗೋಂದು

-

deri +

ಚರ್ಮ

-

metal +

ಲೋಹ

-

yağ +

ಎಣ್ಣೆ

-

toz +

ಹುಡಿ

-

tuz +

ಉಪ್ಪು

-

kum +

ಮರಳು

-

hurda +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

gümüş +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

taş +

ಕಲ್ಲು

-

saman +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

odun +

ಮರ

-

yün +

ಉಣ್ಣೆ

-
pirinç
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
çimento
ಸಿಮೆಂಟ್

-
seramik
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
bez
ಅರಿವೆ

-
bez
ಬಟ್ಟೆ

-
pamuk
ಹತ್ತಿ

-
kristal
ಹರಳು

-
kir
ಕೊಳೆ

-
tutkal
ಗೋಂದು

-
deri
ಚರ್ಮ

-
metal
ಲೋಹ

-
yağ
ಎಣ್ಣೆ

-
toz
ಹುಡಿ

-
tuz
ಉಪ್ಪು

-
kum
ಮರಳು

-
hurda
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
gümüş
ಬೆಳ್ಳಿ

-
taş
ಕಲ್ಲು

-
saman
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
odun
ಮರ

-
yün
ಉಣ್ಣೆ