ಹವಾಮಾನ     
Hava

-

barometre

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

bulut

ಮೋಡ

-

soğuk

ಚಳಿ

-

hilal

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

karanlık

ಕತ್ತಲು

-

toprak

ಭೂಮಿ

-

sis

ಮಂಜು

-

don

ಕಡು ಹಿಮ

-

don

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

isı

ಶಾಖ

-

kasırga

ಚಂಡಮಾರುತ

-

saçak

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

yıldırım

ಮಿಂಚು

-

meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

ay

ಚಂದ್ರ

-

gökkuşağı

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

yağmur damlası

ಮಳೆಹನಿ

-

kar

ಹಿಮ

-

kar tanesi

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

kardan adam

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

yıldız

ನಕ್ಷತ್ರ

-

fırtına

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

fırtına kabarması

ಪ್ರವಾಹ

-

güneş

ಸೂರ್ಯ

-

güneş ışığı

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

gün batımı

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometre

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

fırtına

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

alacakaranlık

ನಸು ಬೆಳಕು

-

hava

ಹವಾಮಾನ

-

ıslak koşul

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

rüzgar

ಗಾಳಿ

-
barometre
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
bulut
ಮೋಡ

-
soğuk
ಚಳಿ

-
hilal
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
karanlık
ಕತ್ತಲು

-
kuraklık
ಬರ

-
toprak
ಭೂಮಿ

-
sis
ಮಂಜು

-
don
ಕಡು ಹಿಮ

-
don
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
isı
ಶಾಖ

-
kasırga
ಚಂಡಮಾರುತ

-
saçak
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
yıldırım
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
ay
ಚಂದ್ರ

-
gökkuşağı
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
yağmur damlası
ಮಳೆಹನಿ

-
kar
ಹಿಮ

-
kar tanesi
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
kardan adam
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
yıldız
ನಕ್ಷತ್ರ

-
fırtına
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
fırtına kabarması
ಪ್ರವಾಹ

-
güneş
ಸೂರ್ಯ

-
güneş ışığı
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
gün batımı
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometre
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
fırtına
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
alacakaranlık
ನಸು ಬೆಳಕು

-
hava
ಹವಾಮಾನ

-
ıslak koşul
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
rüzgar
ಗಾಳಿ