ಹವಾಮಾನ     
Hava

-

barometre +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

bulut +

ಮೋಡ

-

soğuk +

ಚಳಿ

-

hilal +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

karanlık +

ಕತ್ತಲು

-

kuraklık +

ಬರ

-

toprak +

ಭೂಮಿ

-

sis +

ಮಂಜು

-

don +

ಕಡು ಹಿಮ

-

don +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

isı +

ಶಾಖ

-

kasırga +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

saçak +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

yıldırım +

ಮಿಂಚು

-

meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

ay +

ಚಂದ್ರ

-

gökkuşağı +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

yağmur damlası +

ಮಳೆಹನಿ

-

kar +

ಹಿಮ

-

kar tanesi +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

kardan adam +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

yıldız +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

fırtına +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

fırtına kabarması +

ಪ್ರವಾಹ

-

güneş +

ಸೂರ್ಯ

-

güneş ışığı +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

gün batımı +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometre +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

fırtına +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

alacakaranlık +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

hava +

ಹವಾಮಾನ

-

ıslak koşul +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

rüzgar +

ಗಾಳಿ

-
barometre
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
bulut
ಮೋಡ

-
soğuk
ಚಳಿ

-
hilal
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
karanlık
ಕತ್ತಲು

-
kuraklık
ಬರ

-
toprak
ಭೂಮಿ

-
sis
ಮಂಜು

-
don
ಕಡು ಹಿಮ

-
don
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
isı
ಶಾಖ

-
kasırga
ಚಂಡಮಾರುತ

-
saçak
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
yıldırım
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
ay
ಚಂದ್ರ

-
gökkuşağı
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
yağmur damlası
ಮಳೆಹನಿ

-
kar
ಹಿಮ

-
kar tanesi
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
kardan adam
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
yıldız
ನಕ್ಷತ್ರ

-
fırtına
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
fırtına kabarması
ಪ್ರವಾಹ

-
güneş
ಸೂರ್ಯ

-
güneş ışığı
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
gün batımı
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometre
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
fırtına
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
alacakaranlık
ನಸು ಬೆಳಕು

-
hava
ಹವಾಮಾನ

-
ıslak koşul
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
rüzgar
ಗಾಳಿ