ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Mimari

-

mimari +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arena +

ಅಖಾಡ

-

ahır +

ಕಣಜ

-

barok +

ಬಾರೋಕ್

-

blok +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

tuğla ev +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

köprü +

ಸೇತುವೆ

-

bina +

ಕಟ್ಟಡ

-

kale +

ಕೋಟೆ

-

katedral +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

sütun +

ಕಂಬ

-

şantiye +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

kubbe +

ಗುಮ್ಮಟ

-

cephe +

ಮುಖಭಾಗ

-

futbol stadyumu +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

kale +

ದುರ್ಗ

-

eğik duvar +

ಚಂದಾಯ

-

kapı +

ದ್ವಾರ

-

yarı ahşap ev +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

deniz feneri +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

anıt +

ಸ್ಮಾರಕ

-

cami +

ಮಸೀದಿ

-

dikilitaş +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

ofis binası +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

çatı +

ತಾರಸಿ

-

harabe +

ಅವಶೇಷ

-

iskele +

ಸಾರುವೆ

-

gökdelen +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

asma köprü +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

karo +

ಹೆಂಚು

-
mimari
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arena
ಅಖಾಡ

-
ahır
ಕಣಜ

-
barok
ಬಾರೋಕ್

-
blok
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
tuğla ev
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
köprü
ಸೇತುವೆ

-
bina
ಕಟ್ಟಡ

-
kale
ಕೋಟೆ

-
katedral
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
sütun
ಕಂಬ

-
şantiye
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
kubbe
ಗುಮ್ಮಟ

-
cephe
ಮುಖಭಾಗ

-
futbol stadyumu
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
kale
ದುರ್ಗ

-
eğik duvar
ಚಂದಾಯ

-
kapı
ದ್ವಾರ

-
yarı ahşap ev
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
deniz feneri
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
anıt
ಸ್ಮಾರಕ

-
cami
ಮಸೀದಿ

-
dikilitaş
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
ofis binası
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
çatı
ತಾರಸಿ

-
harabe
ಅವಶೇಷ

-
iskele
ಸಾರುವೆ

-
gökdelen
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
asma köprü
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
karo
ಹೆಂಚು