ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Büyük hayvanlar

-

timsah +

ಮೊಸಳೆ

-

boynuz +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

babun +

ಬಬೂನ್

-

ayı +

ಕರಡಿ

-

buffalo +

ಎಮ್ಮೆ

-

deve +

ಒಂಟೆ

-

çita +

ಚಿರತೆ

-

inek +

ಹಸು

-

timsah +

ಮೊಸಳೆ

-

dinozor +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

eşek +

ಕತ್ತೆ

-

ejderha +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

fil +

ಆನೆ

-

zürafa +

ಜಿರಾಫೆ

-

goril +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

hippo +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

at +

ಕುದುರೆ

-

kanguru +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

leopar +

ಚಿರತೆ

-

aslan +

ಸಿಂಹ

-

lama +

ಲಾಮ

-

vaşak +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

canavar +

ರಾಕ್ಷಸ

-

geyik +

ಮೂಸ್

-

devekuşu +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

panda +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

domuz +

ಹಂದಿ

-

kutup ayısı +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

puma +

ಪೂಮಾ

-

gergedan +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

geyik +

ಕಡವೆ

-

kaplan +

ಹುಲಿ

-

mors +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

yaban atı +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

zebra +

ಝೀಬ್ರಾ

-
timsah
ಮೊಸಳೆ

-
boynuz
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
babun
ಬಬೂನ್

-
ayı
ಕರಡಿ

-
buffalo
ಎಮ್ಮೆ

-
deve
ಒಂಟೆ

-
çita
ಚಿರತೆ

-
inek
ಹಸು

-
timsah
ಮೊಸಳೆ

-
dinozor
ಡೈನೋಸಾರ್

-
eşek
ಕತ್ತೆ

-
ejderha
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
fil
ಆನೆ

-
zürafa
ಜಿರಾಫೆ

-
goril
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
hippo
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
at
ಕುದುರೆ

-
kanguru
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
leopar
ಚಿರತೆ

-
aslan
ಸಿಂಹ

-
lama
ಲಾಮ

-
vaşak
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
canavar
ರಾಕ್ಷಸ

-
geyik
ಮೂಸ್

-
devekuşu
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
domuz
ಹಂದಿ

-
kutup ayısı
ಹಿಮಕರಡಿ

-
puma
ಪೂಮಾ

-
gergedan
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
geyik
ಕಡವೆ

-
kaplan
ಹುಲಿ

-
mors
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
yaban atı
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
zebra
ಝೀಬ್ರಾ