ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Küçük hayvanlar

-

karınca +

ಇರುವೆ

-

böcek +

ಜೀರುಂಡೆ

-

kuş +

ಪಕ್ಷಿ

-

kuş kafesi +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

kuş evi +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

yabanarısı +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

kelebek +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

tırtıl +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

kırkayak +

ಜರಿ

-

yengeç +

ಏಡಿ

-

sinek +

ನೊಣ

-

kurbağa +

ಕಪ್ಪೆ

-

japon balığı +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

çekirge +

ಮಿಡಿತೆ

-

kobay faresi +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

kirpi +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

sinekkuşu +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguana +

ಉಡ

-

böcek +

ಕೀಟ

-

denizanası +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kedi yavrusu +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

uğur böceği +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

kertenkele +

ಹಲ್ಲಿ

-

bit +

ಹೇನು

-

dağ sıçanı +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

sivrisinek +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

fare +

ಇಲಿ

-

istiridye +

ಸಿಂಪಿ

-

akrep +

ಚೇಳು

-

denizatı +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

kabuk +

ಚಿಪ್ಪು

-

karides +

ಸೀಗಡಿ

-

örümcek +

ಜೇಡ

-

örümcek ağı +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

denizyıldızı +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

yabanarısı +

ಕಣಜ

-
karınca
ಇರುವೆ

-
böcek
ಜೀರುಂಡೆ

-
kuş
ಪಕ್ಷಿ

-
kuş kafesi
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
kuş evi
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
yabanarısı
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
kelebek
ಚಿಟ್ಟೆ

-
tırtıl
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
kırkayak
ಜರಿ

-
yengeç
ಏಡಿ

-
sinek
ನೊಣ

-
kurbağa
ಕಪ್ಪೆ

-
japon balığı
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
çekirge
ಮಿಡಿತೆ

-
kobay faresi
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
kirpi
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
sinekkuşu
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguana
ಉಡ

-
böcek
ಕೀಟ

-
denizanası
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kedi yavrusu
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
uğur böceği
ಲೇಡಿಬಗ್

-
kertenkele
ಹಲ್ಲಿ

-
bit
ಹೇನು

-
dağ sıçanı
ಮಾರ್ಮಟ್

-
sivrisinek
ಸೊಳ್ಳೆ

-
fare
ಇಲಿ

-
istiridye
ಸಿಂಪಿ

-
akrep
ಚೇಳು

-
denizatı
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
kabuk
ಚಿಪ್ಪು

-
karides
ಸೀಗಡಿ

-
örümcek
ಜೇಡ

-
örümcek ağı
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
denizyıldızı
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
yabanarısı
ಕಣಜ