ಖರೀದಿ     
Покупки

-

хлібопекарня
khlibopekarnya
+

ಬೇಕರಿ

-

штрих-код
shtrykh-kod
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

книжковий магазин
knyzhkovyy mahazyn
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

кафе
kafe
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

аптека
apteka
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

хімчистка
khimchystka
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

квітковий магазин
kvitkovyy mahazyn
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

подарунок
podarunok
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

ринок
rynok
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

критий ринок
krytyy rynok
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

газетний кіоск
hazetnyy kiosk
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

аптека
apteka
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

поштамт
poshtamt
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

гончарня
honcharnya
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

продаж
prodazh
+

ಮಾರಾಟ

-

магазин
mahazyn
+

ಅಂಗಡಿ

-

покупка
pokupka
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

сумка для покупок
sumka dlya pokupok
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

корзина для покупок
korzyna dlya pokupok
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

візок для покупок
vizok dlya pokupok
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

прогулянка по магазинах
prohulyanka po mahazynakh
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
хлібопекарня
khlibopekarnya
ಬೇಕರಿ

-
штрих-код
shtrykh-kod
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
книжковий магазин
knyzhkovyy mahazyn
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
кафе
kafe
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
аптека
apteka
ಔಷಧಾಗಾರ

-
хімчистка
khimchystka
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
квітковий магазин
kvitkovyy mahazyn
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
подарунок
podarunok
ಉಡುಗೊರೆ

-
ринок
rynok
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
критий ринок
krytyy rynok
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
газетний кіоск
hazetnyy kiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
аптека
apteka
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
поштамт
poshtamt
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
гончарня
honcharnya
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
продаж
prodazh
ಮಾರಾಟ

-
магазин
mahazyn
ಅಂಗಡಿ

-
покупка
pokupka
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
сумка для покупок
sumka dlya pokupok
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
корзина для покупок
korzyna dlya pokupok
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
візок для покупок
vizok dlya pokupok
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
прогулянка по магазинах
prohulyanka po mahazynakh
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ