ಪ್ರಕೃತಿ     
Thiên nhiên

-

vòng cung +

ಕಮಾನು

-

chuồng +

ಕಣಜ

-

vịnh +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

bãi biển +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

bong bóng +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

hang động +

ಗುಹೆ

-

trang trại +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

lửa +

ಬೆಂಕಿ

-

dấu chân +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

địa cầu +

ಭೂಮಂಡಲ

-

vụ thu hoạch +

ಕೊಯ್ಲು

-

kiện cỏ khô +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

hồ +

ಕೆರೆ

-

+

ಎಲೆ

-

núi +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

đại dương +

ಸಾಗರ

-

toàn cảnh +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

đá tảng +

ಬಂಡೆ

-

suối +

ಚಿಲುಮೆ

-

đầm lầy +

ಜೌಗು

-

cây +

ಮರ

-

thân cây +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

thung lũng +

ಕಣಿವೆ

-

quang cảnh +

ನೋಟ

-

tia nước +

ಜಲಧಾರೆ

-

thác nước +

ಜಲಪಾತ

-

sóng +

ಅಲೆ

-
vòng cung
ಕಮಾನು

-
chuồng
ಕಣಜ

-
vịnh
ಕೊಲ್ಲಿ

-
bãi biển
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
bong bóng
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
hang động
ಗುಹೆ

-
trang trại
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
lửa
ಬೆಂಕಿ

-
dấu chân
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
địa cầu
ಭೂಮಂಡಲ

-
vụ thu hoạch
ಕೊಯ್ಲು

-
kiện cỏ khô
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
hồ
ಕೆರೆ

-

ಎಲೆ

-
núi
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
đại dương
ಸಾಗರ

-
toàn cảnh
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
đá tảng
ಬಂಡೆ

-
suối
ಚಿಲುಮೆ

-
đầm lầy
ಜೌಗು

-
cây
ಮರ

-
thân cây
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
thung lũng
ಕಣಿವೆ

-
quang cảnh
ನೋಟ

-
tia nước
ಜಲಧಾರೆ

-
thác nước
ಜಲಪಾತ

-
sóng
ಅಲೆ