ಮತ / ಧರ್ಮ     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

quả trứng Phục sinh +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

thiên thần +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

chuông +

ಗಂಟೆ

-

kinh thánh +

ಬೈಬಲ್

-

giám mục +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

phước lành +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

Phật giáo +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

Cơ-đốc giáo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

món quà Giáng sinh +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

cây Giáng sinh +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

nhà thờ +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

quan tài +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

tạo vật +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

cây thánh giá +

ಶಿಲುಬೆ

-

ma quỷ +

ದೆವ್ವ

-

chúa trời +

ದೇವರು

-

Ấn Độ giáo +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

Hồi giáo +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

đạo Do thái +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

thiền +

ಧ್ಯಾನ

-

xác ướp +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

người theo đạo Hồi +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

Đức Giáo hoàng +

ಪೋಪ್

-

kinh cầu nguyện +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

linh mục +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

tôn giáo +

ಮತ

-

cầu nguyện +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

giáo đường Do Thái +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

đền thờ +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

ngôi mộ +

ಸಮಾಧಿ

-
lễ Phục sinh
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
quả trứng Phục sinh
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
thiên thần
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
chuông
ಗಂಟೆ

-
kinh thánh
ಬೈಬಲ್

-
giám mục
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
phước lành
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
Phật giáo
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
Cơ-đốc giáo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
món quà Giáng sinh
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
cây Giáng sinh
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
nhà thờ
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
quan tài
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
tạo vật
ಸೃಷ್ಟಿ

-
cây thánh giá
ಶಿಲುಬೆ

-
ma quỷ
ದೆವ್ವ

-
chúa trời
ದೇವರು

-
Ấn Độ giáo
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
Hồi giáo
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
đạo Do thái
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
thiền
ಧ್ಯಾನ

-
xác ướp
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
người theo đạo Hồi
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
Đức Giáo hoàng
ಪೋಪ್

-
kinh cầu nguyện
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
linh mục
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
tôn giáo
ಮತ

-
cầu nguyện
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
giáo đường Do Thái
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
đền thờ
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
ngôi mộ
ಸಮಾಧಿ