ಹವಾಮಾನ     
Thời tiết

-

thước đo

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

đám mây

ಮೋಡ

-

lạnh

ಚಳಿ

-

lưỡi liềm

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

bóng tối

ಕತ್ತಲು

-

trái đất

ಭೂಮಿ

-

sương mù

ಮಂಜು

-

sương giá

ಕಡು ಹಿಮ

-

men phủ

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

nóng

ಶಾಖ

-

cơn bão

ಚಂಡಮಾರುತ

-

trụ băng

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

sét

ಮಿಂಚು

-

sao băng

ಉಲ್ಕೆ

-

mặt trăng

ಚಂದ್ರ

-

cầu vồng

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

giọt mưa

ಮಳೆಹನಿ

-

tuyết

ಹಿಮ

-

bông tuyết

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

người tuyết

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

ngôi sao

ನಕ್ಷತ್ರ

-

cơn dông

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

mặt trời

ಸೂರ್ಯ

-

tia nắng

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

hoàng hôn

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

nhiệt kế

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

cơn dông tố

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

hoàng hôn

ನಸು ಬೆಳಕು

-

thời tiết

ಹವಾಮಾನ

-

điều kiện ẩm ướt

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

gió

ಗಾಳಿ

-
thước đo
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
đám mây
ಮೋಡ

-
lạnh
ಚಳಿ

-
lưỡi liềm
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
bóng tối
ಕತ್ತಲು

-
hạn hán
ಬರ

-
trái đất
ಭೂಮಿ

-
sương mù
ಮಂಜು

-
sương giá
ಕಡು ಹಿಮ

-
men phủ
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
nóng
ಶಾಖ

-
cơn bão
ಚಂಡಮಾರುತ

-
trụ băng
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
sét
ಮಿಂಚು

-
sao băng
ಉಲ್ಕೆ

-
mặt trăng
ಚಂದ್ರ

-
cầu vồng
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
giọt mưa
ಮಳೆಹನಿ

-
tuyết
ಹಿಮ

-
bông tuyết
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
người tuyết
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
ngôi sao
ನಕ್ಷತ್ರ

-
cơn dông
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
triều cường do dông bão
ಪ್ರವಾಹ

-
mặt trời
ಸೂರ್ಯ

-
tia nắng
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
hoàng hôn
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
nhiệt kế
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
cơn dông tố
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
hoàng hôn
ನಸು ಬೆಳಕು

-
thời tiết
ಹವಾಮಾನ

-
điều kiện ẩm ướt
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
gió
ಗಾಳಿ