ಸಂಗೀತ     
Âm nhạc

-

đàn ăccoc +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

đàn balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

ban nhạc +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

đàn banjô +

ಬಾಂಜೊ

-

kèn clarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

buổi hòa nhạc +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

cái trống +

ಮದ್ದಲೆ

-

bộ trống +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

bộ trống +

ಕೊಳಲು

-

đại dương cầm +

ಪಿಯಾನೊ

-

đàn guitar +

ಗಿಟಾರ್

-

hội trường +

ಸಭಾಂಗಣ

-

bàn phím +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

kèn acmônica +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

âm nhạc +

ಸಂಗೀತ

-

giá để bản nhạc +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

nốt nhạc +

ಸ್ವರ

-

đàn oóc-gan +

ಆರ್ಗನ್

-

đàn piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

kèn xắc xô phôn +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

ca sĩ +

ಹಾಡುಗಾರ

-

dây đàn +

ತಂತಿ

-

kèn trompet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

nghệ sĩ thổi kèn trompet +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

đàn viôlông +

ಪಿಟೀಲು

-

hộp đàn viôlông +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

mộc cầm +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
đàn ăccoc
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
đàn balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
ban nhạc
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
đàn banjô
ಬಾಂಜೊ

-
kèn clarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
buổi hòa nhạc
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
cái trống
ಮದ್ದಲೆ

-
bộ trống
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
bộ trống
ಕೊಳಲು

-
đại dương cầm
ಪಿಯಾನೊ

-
đàn guitar
ಗಿಟಾರ್

-
hội trường
ಸಭಾಂಗಣ

-
bàn phím
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
kèn acmônica
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
âm nhạc
ಸಂಗೀತ

-
giá để bản nhạc
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
nốt nhạc
ಸ್ವರ

-
đàn oóc-gan
ಆರ್ಗನ್

-
đàn piano
ಪಿಯಾನೊ

-
kèn xắc xô phôn
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
ca sĩ
ಹಾಡುಗಾರ

-
dây đàn
ತಂತಿ

-
kèn trompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
nghệ sĩ thổi kèn trompet
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
đàn viôlông
ಪಿಟೀಲು

-
hộp đàn viôlông
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
mộc cầm
ಸೈಲೋಫೋನ್