ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Động vật nhỏ

-

con kiến +

ಇರುವೆ

-

bọ cánh cứng +

ಜೀರುಂಡೆ

-

con chim +

ಪಕ್ಷಿ

-

lồng chim +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

tổ chim nhân tạo +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

ong nghệ +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

con bướm +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

sâu +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

con rết +

ಜರಿ

-

con cua +

ಏಡಿ

-

con ruồi +

ನೊಣ

-

con ếch +

ಕಪ್ಪೆ

-

cá vàng +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

châu chấu +

ಮಿಡಿತೆ

-

chuột bạch +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

chuột hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

con nhím +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

chim ruồi +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

con kỳ nhông +

ಉಡ

-

côn trùng +

ಕೀಟ

-

con sứa +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

mèo con +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

bọ rùa +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

con thằn lằn +

ಹಲ್ಲಿ

-

con rận +

ಹೇನು

-

con sóc ngắn đuôi macmôt +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

con muỗi +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

con chuột +

ಇಲಿ

-

con hàu +

ಸಿಂಪಿ

-

bọ cạp +

ಚೇಳು

-

cá ngựa +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

con nghêu +

ಚಿಪ್ಪು

-

con tôm +

ಸೀಗಡಿ

-

con nhện +

ಜೇಡ

-

mạng nhện +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

con sao biển +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

ong bắp cày +

ಕಣಜ

-
con kiến
ಇರುವೆ

-
bọ cánh cứng
ಜೀರುಂಡೆ

-
con chim
ಪಕ್ಷಿ

-
lồng chim
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
tổ chim nhân tạo
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
ong nghệ
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
con bướm
ಚಿಟ್ಟೆ

-
sâu
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
con rết
ಜರಿ

-
con cua
ಏಡಿ

-
con ruồi
ನೊಣ

-
con ếch
ಕಪ್ಪೆ

-
cá vàng
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
châu chấu
ಮಿಡಿತೆ

-
chuột bạch
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
chuột hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
con nhím
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
chim ruồi
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
con kỳ nhông
ಉಡ

-
côn trùng
ಕೀಟ

-
con sứa
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
mèo con
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
bọ rùa
ಲೇಡಿಬಗ್

-
con thằn lằn
ಹಲ್ಲಿ

-
con rận
ಹೇನು

-
con sóc ngắn đuôi macmôt
ಮಾರ್ಮಟ್

-
con muỗi
ಸೊಳ್ಳೆ

-
con chuột
ಇಲಿ

-
con hàu
ಸಿಂಪಿ

-
bọ cạp
ಚೇಳು

-
cá ngựa
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
con nghêu
ಚಿಪ್ಪು

-
con tôm
ಸೀಗಡಿ

-
con nhện
ಜೇಡ

-
mạng nhện
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
con sao biển
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
ong bắp cày
ಕಣಜ