ಕಟ್ಟುಗಳು     
包装

-

铝箔
lǚbó
+

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-


tǒng
+

ಪೀಪಾಯಿ

-

篮子
lánzi
+

ಬುಟ್ಟಿ

-

瓶子
píngzi
+

ಸೀಸೆ

-

盒子
hézi
+

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
+

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

纸板
zhǐbǎn
+

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

东西
dōngxī
+

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

箱子
xiāngzi
+

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

信封
xìnfēng
+

ಲಕೋಟೆ

-


jié
+

ಗಂಟು

-

金属盒
jīnshǔ hé
+

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

油桶
yóu tǒng
+

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

包装
bāozhuāng
+

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

纸张
zhǐzhāng
+

ಕಾಗದ

-

纸袋
zhǐdài
+

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

塑料
sùliào
+

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

盒/罐
hé/guàn
+

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

手提袋
shǒutí dài
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
+

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
+

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

木箱
mù xiāng
+

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
铝箔
lǚbó
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

tǒng
ಪೀಪಾಯಿ

-
篮子
lánzi
ಬುಟ್ಟಿ

-
瓶子
píngzi
ಸೀಸೆ

-
盒子
hézi
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
纸板
zhǐbǎn
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
东西
dōngxī
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
箱子
xiāngzi
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
信封
xìnfēng
ಲಕೋಟೆ

-

jié
ಗಂಟು

-
金属盒
jīnshǔ hé
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
油桶
yóu tǒng
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
包装
bāozhuāng
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
纸张
zhǐzhāng
ಕಾಗದ

-
纸袋
zhǐdài
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
塑料
sùliào
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
盒/罐
hé/guàn
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
手提袋
shǒutí dài
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
木箱
mù xiāng
ಮರದ ಡಬ್ಬ