ಹಣ್ಣುಗಳು     
水果

-

杏仁
xìngrén

ಬಾದಾಮಿ

-

苹果
píngguǒ

ಸೇಬು

-


xìng

ಸಕ್ಕರೆ ಬಾದಾಮಿ

-

香蕉
xiāngjiāo

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

-

香蕉皮
xiāngjiāo pí

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

-

黑莓
hēiméi

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ

-

血橙
xuè chéng

(ರಕ್ತ) ಕಿತ್ತಳೆ

-

蓝莓
lánméi

ಬ್ಲೂಬೆರಿ

-

樱桃
yīngtáo

ಚೆರಿ

-

水果
shuǐguǒ

ಹಣ್ಣು

-

水果沙拉
shuǐguǒ shālā

ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ

-

水果
shuǐguǒ

ಹಣ್ಣುಗಳು

-

醋栗
cù lì

ಗೂಸ್ ಬೆರಿ

-

葡萄
pútáo

ದ್ರಾಕ್ಷಿ

-

柚子
yòuzi

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು

-

柠檬
níngméng

ಗಜನಿಂಬೆ

-

酸橙
suān chéng

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು

-

荔枝
lìzhī

ಲಿಚಿ

-

柑桔
gān jú

ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-

芒果
mángguǒ

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು

-

甜瓜
tiánguā

ಕರಬೂಜ

-

油桃
yóu táo

ನೆಕ್ಟರಿನ್

-

橙子
chéngzi

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-

木瓜
mùguā

ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

-

桃子
táozi

ಪೀಚ್

-


ಪೇರು ಹಣ್ಣು

-

菠萝
bōluó

ಅನಾನಾಸ್

-

李子
lǐzǐ

ಪ್ಲಮ್

-

李子
lǐzǐ

ಪ್ಲಮ್

-

石榴
shíliú

ದಾಳಿಂಬೆ

-

仙人掌果
xiānrénzhǎng guǒ

ಮುಳ್ಳು ಪೇರಲೆ

-

木瓜
mùguā

ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಕಾಯಿ

-

红莓
hóng méi

ರಾಸ್ಪ್ ಬೆರಿ

-

红醋栗
hóng cù lì

ಕೆಂಪು ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷಿ

-

杨桃
yángtáo

ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು

-

草莓
cǎoméi

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

-

西瓜
xīguā

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

-
杏仁
xìngrén
ಬಾದಾಮಿ

-
苹果
píngguǒ
ಸೇಬು

-

xìng
ಸಕ್ಕರೆ ಬಾದಾಮಿ

-
香蕉
xiāngjiāo
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

-
香蕉皮
xiāngjiāo pí
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

-
浆果
jiāngguǒ
ಬೆರಿ

-
黑莓
hēiméi
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ

-
血橙
xuè chéng
(ರಕ್ತ) ಕಿತ್ತಳೆ

-
蓝莓
lánméi
ಬ್ಲೂಬೆರಿ

-
樱桃
yīngtáo
ಚೆರಿ

-
无花果
wúhuāguǒ
ಅಂಜೂರ

-
水果
shuǐguǒ
ಹಣ್ಣು

-
水果沙拉
shuǐguǒ shālā
ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ

-
水果
shuǐguǒ
ಹಣ್ಣುಗಳು

-
醋栗
cù lì
ಗೂಸ್ ಬೆರಿ

-
葡萄
pútáo
ದ್ರಾಕ್ಷಿ

-
柚子
yòuzi
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು

-
猕猴桃
míhóutáo
ಕಿವಿ

-
柠檬
níngméng
ಗಜನಿಂಬೆ

-
酸橙
suān chéng
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು

-
荔枝
lìzhī
ಲಿಚಿ

-
柑桔
gān jú
ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-
芒果
mángguǒ
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು

-
甜瓜
tiánguā
ಕರಬೂಜ

-
油桃
yóu táo
ನೆಕ್ಟರಿನ್

-
橙子
chéngzi
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-
木瓜
mùguā
ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

-
桃子
táozi
ಪೀಚ್

-


ಪೇರು ಹಣ್ಣು

-
菠萝
bōluó
ಅನಾನಾಸ್

-
李子
lǐzǐ
ಪ್ಲಮ್

-
李子
lǐzǐ
ಪ್ಲಮ್

-
石榴
shíliú
ದಾಳಿಂಬೆ

-
仙人掌果
xiānrénzhǎng guǒ
ಮುಳ್ಳು ಪೇರಲೆ

-
木瓜
mùguā
ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಕಾಯಿ

-
红莓
hóng méi
ರಾಸ್ಪ್ ಬೆರಿ

-
红醋栗
hóng cù lì
ಕೆಂಪು ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷಿ

-
杨桃
yángtáo
ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು

-
草莓
cǎoméi
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

-
西瓜
xīguā
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ